Arhiva časopisa - broj 7, juli 2018.

IZMEĐU DVA BROJA

Bosna i Hercegovina

Region

Svijet

INTERVJU

Fikret Hodžić, direktor Grawe osiguranja Sarajevo

Naša uloga je liderska, investiciona i harmonizirajuća

Razumljivo da se godinama nagomilane navike i problemi ne rješavaju jednim potezom niti u jednoj godini, ali možemo biti zadovoljni trendom uređenja tržišta. I strukovno udruženje je također značajno unaprijedilo svoj rad i djelovanje, i tu također postoji prostor za dalje unapređenje rada, na principima struke osiguranja, jednakosti uz veći stepen saradnje i rekao bih iskrenosti prema samima sebi. Vjerujem da će i očekivane promjene zakona doprinijeti većoj profesionalizaciji rada osiguravajući

ANALIZA

FBiH: Premija osiguranja u pet mjeseci porasla 3,6 posto

AKTUALNO

Kako do boljeg osiguranja imovine?

Osiguranje motornih vozila

TRŽIŠTE OSIGURANJA U HRVATSKOJ

Životna osiguranja bilježe rast veći od osam posto

TEMA BROJA

Tri kune dnevno za siguran san

Kada će svijest o potrebi osiguranja razviti?

DOGAĐANJA

Održan 29. Susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo

Okrugli stol o socijalnoj funkciji obaveznih osiguranja u prometu

Održana konferencija Hrvatskog aktuarskog društva

Održana 19. konferencija Informacijska i komunikacijska tehnologija u osiguranju

TRENDOVI

Financijski stres i utjecaj na osiguranje

mŠtete - obrada zahtjeva šteta optimizira poslovanje osiguranja

Cyber rizici – reosiguranje i izazovi digitalnog svijeta

Veći cyber napadi

PRAKSA

Osiguranje nesposobnosti za samostalan život

Osnovni pojmovi osiguranja

Perspektiva tržišta za inženjersko osiguranje

SUDSKA PRAKSA

Pitali ste – odgovaramo

Sudska praksa – domaća

LIFESTYLE

Krstarenja