Osiguravajuća društva

ASA

Naziv društva: ASA osiguranje d.d.
Adresa: Bulevar M. Selimovića 16, Sarajevo
Web: www.asa-osiguranje.ba

ATOS

Naziv društva: Atos osiguranje a.d.
Adresa: Filipa Višnjića 211, Bijeljina
Web: www.atososiguranje.com

AURA

Naziv društva: Osiguranje Aura a.d.
Adresa: Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka
Web: www.auraosiguranje.com

BOSNA SUNCE

Naziv društva: Bosna-Sunce osiguranje d.d.
Adresa: Trg međ. prijateljstva 20, Sarajevo
Web: www.bosna-sunce.ba

BRČKO GAS

Naziv društva: Brčko-gas osiguranje d.d.
Adresa: Banjalučka bb, Brčko
Web: www.brckogas.net

CAMELIJA

Naziv društva: Camelija osiguranje d.d.
Adresa: 5. Korpusa 3, Bihać
Web: www.camelija-osiguranje.com

CENTRAL

Naziv društva: Central osiguranje d.d.
Adresa: Džemala Bijedića 39,71000 Sarajevo
Web: www.central-osiguranje.com

CROATIA

Naziv društva: Croatia osiguranje d.d.
Adresa: Nikole Kordića bb, Ljubuški
Web: www.croatiaosiguranje.com

DRINA

Naziv društva: Drina osiguranje a.d.
Adresa: Trg rudara 1, Milići
Adresa: www.drina-osiguranje.com

DUNAV

Naziv društva: Dunav osiguranje a.d.
Adresa: Veselina Masleše 28, Banja Luka
Web: www.dunav.ba

EUROHERC

Naziv društva: Euroherc osiguranje d.d.
Adresa: Trg međ. prijateljstva 20, Sarajevo
Web: www.euroherc.ba

EUROS

Naziv društva: Euros osiguranje a.d. Banja Luka
Adresa: Bana Milosavljevića 8 , Banja Luka
Web: www.eurososiguranje.com

GRAWE

Naziv društva: Grawe osiguranje a.d.
Trg solidarnosti 2, Sarajevo
Web: www.grawe.ba

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića, Banja Luka
Web: www.grawe.rs.ba

KRAJINA

Naziv društva: Krajina osiguranje a.d.
Adresa: Braće Pantić 2, Banja Luka
Web: www.krajinaosiguranje.ba

MERKUR BH

Naziv društva: Merkur BH osiguranje d.d.
Adresa: Fra A. Zvizdovića 1/A9, Sarajevo
Web: www.merkur.ba

MIKROFIN

Naziv društva: Mikrofin osiguranje a.d.
Adresa: Aleja Svetog Save 59, Banja Luka
Web: www.mikrofinosiguranje.com

NEŠKOVIĆ

Naziv društva: Nešković osiguranje a.d.
Adresa: Sremska 3, Bijeljina
Web: www.neskovicosiguranje.com

SARAJEVO

Naziv društva: Sarajevo osiguranje d.d.
Adresa: Čobanija 14, Sarajevo
Web: www.sarajevoosiguranje.ba

SAS SUPER P

Naziv društva: SAS Super P osiguranje d.d.
Adresa: Trg Draže Mihajlovića 12, Bijeljina
Web: www.ssposiguranje.com

TRIGLAV

Naziv društva: Triglav osiguranje a.d.
Adresa: Dolina 8, Sarajevo
Web: www.triglav.ba

Adresa: Trg srpskih junaka 4, Banja Luka
Web: www.krajinakopaonik.com

UNIQA

Naziv društva: Uniqa osiguranje d.d.
Adresa: Obala Kulina bana 19, Sarajevo
Web: www.uniqa.ba

VGT

Naziv društva: VGT osiguranje d.d.
Adresa: Alaudin 1, Visoko
Web: www.vgt.ba

WIENER OSIGURANJE

Naziv društva: Wiener osiguranje a.d.
Adresa: Kninska 1A, Banja Luka
Web: www.wiener.ba

ZOVKO

Naziv društva: Zovko osiguranje d.d.
Adresa: Goliješnica bb, Žepče
Web: www.zovko.com

BOSNA REOSIGURANJE

Nazic društva: Bosna reosiguranje d.d.
Adresa: Zmaja od Bosne 74, Sarajevo
Web: www.bosnare.ba