Allianz zabilježio vrlo dobre rezultate te potvrdio prognozu za cijelu godinu

Datum objave: 6.8.2018., 8:11
Interni prihodi u drugom tromjesečju ove godine skočili su za 6,5 posto. Operativna dobit u istom je razdoblju porasla za 2,3 posto na 3,0 milijardi eura. Neto prihodi pripisivi dioničarima u drugom su tromjesečju 2018. godine pali za 5,2 posto na 1,9 milijardi eura zbog ranije najavljenog negativnog utjecaja prodaje portfelja životnih osiguranja na Tajvanu. Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II porastao je na 230 posto.Sažetak menadžmenta: svi su segmenti poslovanja zabilježili snažan rast internih prihoda.
Nakon uspješnog početka 2018. godine Allianz Grupa nastavila je s dobrim rezultatima i u drugom ovogodišnjem tromjesečju. Uobičajeni su pokazatelji ostali blizu onima iz drugog tromjesečja prošle godine ili ih i nadmašili, usprkos pritiscima uzrokovanim geopolitičkom nestabilnošću i tečajnim kolebanjima. Rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 6,5 posto, i svi su poslovni segmenti zabilježili snažan rast. Ukupni prihodi porasli su za 2,9 posto na 30,9 milijardi eura (u usporedbi s 30,0 milijardi eura ostvarenih u drugom tromjesečju 2017. godine). Operativna dobit porasla je za 2,3 posto na 3,0 milijardi eura (u usporedbi s 2,9 milijardi eura ostvarenih godinu dana ranije).

Segment upravljanja imovinom zabilježio je porast operativne dobiti zahvaljujući većim prihodima, dok su prihodi porasli zahvaljujući većoj imovini klijenata pod upravljanjem (AuM) te boljim maržama. Sve to je više nego nadoknadilo pad operativne dobiti u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja. Segment neživotnih osiguranja zabilježio je stabilnu operativnu dobit. Neto prihodi pripisivi dioničarima neznatno su pali na 1,9 milijardi (u usporedbi s 2,0 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine): negativan utjecaj prodaje našeg tradicionalnog portfelja proizvoda životnih osiguranja na Tajvanu tek je djelomice neutraliziran nižim porezima na dohodak.
   
U prvoj polovici ove godine osnovna dobit po dionici (EPS) porasla je za 5 posto, s prošlogodišnjih 8,45 eura na 8,86 eura. Anualizirani povrat na uloženi kapital (RoE) iznosio je 13,8 posto (u usporedbi s 11,8 posto za cijelu 2017. godinu). Allianz je istovremeno zadržao snažnu kapitalizaciju: na kraju drugog tromjesečja ove godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 230 posto u usporedbi s 225 posto zabilježenih na kraju prvog tromjesečja.

U prvoj polovici 2018. godine operativna dobit pala je za 1,8 posto na 5,8 milijardi eura (u usporedbi s 5,9 milijardi eura ostvarenih godinu dana ranije), ponajviše zahvaljujući našem segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja, tj. normalizaciji investicijske marže i nepovoljnom tečaju. Operativna dobit segmenta upravljanja imovinom porasla je zahvaljujući većim prihodima od imovine klijenata pod upravljanjem, dok je segment neživotnih osiguranja zabilježio neznatan rast u odnosu na rezultate ostvarene u 2017. godini. Sve u svemu, operativna dobit za prvih šest mjeseci ove godine nešto je viša od polovice iznosa naše ciljane dobiti za cijelu godinu. Istovremeno su niži porezi na dohodak neutralizirali utjecaj niže operativne dobiti i neoperativnog rezultata: neto prihodi pripisivi dioničarima stoga su ostali stabilni, na 3,8 milijardi eura, baš kao i u istom razdoblju prošle godine.

Dana 2. srpnja 2018. godine Allianz Grupa najavila je novi program otkupa dionica u iznosu do 1,0 milijardi eura. Program će biti zaključen do 30. rujna ove godine, a otkupljene dionice poništene.

„Na dobrom smo putu da ostvarimo ciljanu operativnu dobit za ovu godinu. Hvala svima u Allianzovom timu jer su omogućili takvo što u svim zemljama i poslovnim jedinicama. Zbog svega toga uvjeren sam kako ćemo ostvariti ciljeve trogodišnje Agende o obnovi“, istaknuo je predsjednik uprave Allianza SE Oliver Bäte.

Segment neživotnih osiguranja: snažan interni rast i dobri operativni rezultati

Bruto zaračunata premija u drugom je tromjesečju ove godine porasla na 12,1 milijardu eura (u usporedbi s 11,7 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju 2017. godine). Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast iznosio je 7,3 posto, ponajprije zahvaljujući rastu cijena od 2,2 posto i broja polica od 5,1 posto. Najveći pokretači internog rasta bili su AGCS, Allianz Partners i Njemačka. Istovremeno je kombinirana kvota porasla na 94,1 posto (u usporedbi s 93,7 posto ostvarenih u istom razdoblju 2017. godine). To je odraz više kvote šteta nakon porasta broja velikih gubitaka te vremenskih neprilika, a njezin je utjecaj djelomično neutraliziran boljom kvotom troškova.
Operativna dobit ostala je stabilna na 1.455 milijuna eura (u usporedbi s 1.446 milijuna eura zabilježenih u drugom tromjesečju prošle godine).

„Ovako dobri rezultati u segmentu neživotnih osiguranja ukazuju na temeljnu snagu našeg poslovanja. Ostvarili smo napredak i s našom inicijativom za poboljšanje produktivnosti, što je i vidljivo iz kvote troškova. Na dobrom smo putu da ostvarimo ciljanu kombiniranu kvotu od 94 posto za ovu godinu“, izjavio je član uprave za financije Allianza SE Giulio Terzariol.

U prvoj polovici godine bruto zaračunata premija neznatno je porasla s prošlogodišnjih 29,4 milijarde eura na 30,0 milijarde eura. Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast iznosio je 5,9 posto, ponajprije zahvaljujući pozitivnom razvoju događaja u poslovnim jedinicama AGCS i Allianz Partners, te u Njemačkoj. U istom je razdoblju porasla i operativna dobit, i to za 0,9 posto na 2.729 milijuna eura, što je odraz boljeg rezultata preuzimanja rizika. Kombinirana kvota za prvih šest mjeseci ove godine porasla je za 0,2 posto na 94,4 posto.

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: vrijednost novih poslova nastavlja rasti

U drugom tromjesečju 2018. godine PVNBP (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) je porastao na 14,0 milijardi eura (u usporedbi s 13,6 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine), i to ponajviše zbog rasta prodaje kapitalno učinkovitijih proizvoda životnog osiguranja u Njemačkoj.

Profitabilnost novog posla (NBM) porasla je na 3,5 posto (u usporedbi s 3,4 posto ostvarenih u istom razdoblju 2017. godine), zahvaljujući dobroj kombinaciji različitih poslovnih aktivnosti te nešto višim kamatnim stopama. Vrijednost novog posla (VNB) skočila je s prošlogodišnjih 469 milijuna eura na 491 milijun eura, što je odraz nastavka prelaska na kapitalno učinkovitije proizvode.

Operativna dobit pala je za 4,6 posto na 1.075 milijuna eura (u usporedbi s 1.128 milijuna eura zabilježenih u drugom tromjesečju prošle godine), i to zbog nižih investicijskih marži u Španjolskoj te u našem poslovanju sa životnim osiguranjem u Njemačkoj. Padu je pripomogao i negativan utjecaj valutne konverzije, i to uglavnom zbog slabijeg američkog dolara.

„Pozitivni rezultati tekućeg prelaska proizvodnog miksa na kapitalno učinkovitije proizvode ukazuju na našu sposobnost prilagođavanja iznimno zahtjevnom okruženju kamatnih stopa. Profitabilnost novog posla od 3,5 posto značajno je premašila onu ciljanu, a vrijednost novog posla skočila je na 491 milijuna eura na kraju drugog tromjesečja, što je tromjesečni rast od pet posto“, istaknuo je Giulio Terzariol.

U prvoj polovici ove godine PVNBP je porastao s prošlogodišnjih 28,4 milijarde eura na 29,0 milijardi eura, ponajviše zahvaljujući rastu prodaje kapitalno učinkovitijih proizvoda životnog osiguranja u Njemačkoj i proizvoda osiguranja povezanih s investicijskim fondovima bez jamstava na Tajvanu. Operativna dobit pala je na 2.144 milijuna eura (u usporedbi s 2.282 milijuna eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine), što je odraz nepovoljnih tržišnih uvjeta i utjecaja valutne konverzije u SAD-u.
Profitabilnost novog posla porasla je s prošlogodišnjih 3,3 posto na 3,4 posto, što je vrijednost novog posla „poguralo“ s 922 milijuna eura ostvarenih u prvoj polovici 2017. godine na trenutnih 980 milijuna eura.

Segment upravljanja imovinom: nastavak rasta prihoda i operativne dobiti – ukupna imovina klijenata pod upravljanjem na najvećoj je razini dosad

U drugom je tromjesečju ove godine imovina klijenata pod upravljanjem (AuM) ostvarila rast od 35 milijardi eura ili 2,5 posto na 1.464 milijarde eura u usporedbi s krajem prvog tromjesečja 2018. godine. Taj je rast rezultat povoljnih utjecaja valutne konverzije. Neto odljev klijenata iznosio je 9,2 milijarde eura. Ukupna imovina klijenata pod upravljanjem dosegla je rekordnih 1.993 milijarde eura.

Omjer troškova i prihoda (CIR) porastao je za 0,9 postotnih bodova na 61,6 posto jer je rast prihoda premašio rast troškova.
Operativna dobit porasla je za 11,6 posto na 652 milijuna eura (u usporedbi s 584 milijuna eura ostvarenih u drugom tromjesečju 2017. godine). Rezultat je to rasta operativnih prihoda te veće prosječne imovine klijenata pod upravljanjem i veće marže. Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva, operativna je dobit porasla za 18,8 posto.

„Kombinacija veće imovine klijenata pod upravljanjem, većih marži te nižeg omjera troškova i prihoda dovela je do dvoznamenkastog rasta dobiti. Usprkos tromjesečnom neto odljevu, u lipnju i srpnju zabilježili smo i neto priljev. Vrlo smo zadovoljni rezultatima koje je zabilježio naš segment upravljanja imovinom“, dodao je Giulio Terzariol.

U prvoj polovici ove godine operativni su prihodi porasli za 4,6 posto na 3,3 milijarde eura, ponajviše zahvaljujući većoj prosječnoj imovini klijenata pod upravljanjem u PIMCO-u i rastu marži od imovine klijenata pod upravljanjem koji su zabilježili i PIMCO i AllianzGI. S obzirom na to da su operativni troškovi porasli tek za 2,7 posto, omjer troškova i prihoda pao je za 1,2 postotna boda na 61,7 posto. Operativna dobit skočila je za 7,9 posto na 1.247 milijuna eura (u usporedbi s 1.156 milijuna eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine). Osim toga, povoljni utjecaji valutnih tečajeva i neto priljeva klijenata prevladali su negativne tržišne utjecaje, što je rezultiralo imovinom klijenata pod upravljanjem od 1.464 milijarde eura – što je rast od 17 milijardi eura od kraja 2017. godine.