Ažurnost u rješavanju šteta putnih osiguranja u Dunavu 99,98 posto

Datum objave: 19.1.2016., 10:59
Tijekom prošle godine Dunav osiguranje ostvarilo je značajan iskorak u opsegu i kvaliteti usluga putnog zdravstvenog osiguranja, a ažurnost u rješavanju šteta u prvih jedanaest mjeseci dosegnula je čak 99,88 posto. U istom razdoblju tvrtki je prijavljeno 6.867 šteta, što je za 745 šteta više nego u cijeloj 2014. godini.
Premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do kraja studenog prošle godine iznosila je više od 310 milijuna dinara, dok je u čitavoj 2014. godini ukupna premija domašila sumu od oko 303 milijuna dinara. Do 30. studenog 2015. godine, putno osiguranje s asistencijom dostiglo je iznos viši od 900 tisuća dinara, što je više od rezultata iz 2014. godine. Osiguranje pomoći na putu na kraju 2014. inkasiralo je oko 2.7 milijuna dinara, dok je za prvih jedanaest mjeseci lani iznos premije bio 3.6 milijuna dinara.

Posebni uvjeti prodaje paketa putnog i putnog zdravstvenog osiguranja Dunav osiguranja važit će do 29. veljače ove godine. U zavisnosti od opsega pokrića, osiguranici koji zaključe ugovor o paketu putnog osiguranja za poslovna i turistička putovanja u inozemstvo koja u kontinuitetu ne traju dulje od 90 dana stječu pravo na popust od 15 posto na premiju osiguranja ukoliko se zaključi samo osnovno osigurateljno pokriće. Popust od 20 posto na premiju nastupa ako se uz osnovno pokriće ugovori jedno ili oba dopunska pokrića, i to za rizik od otkaza putovanja i za osiguranje prtljage.

Osiguranicima koji zaključe ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju za poslovna i turistička putovanja u inozemstvo koja u kontinuitetu ne traju dulje od 30 dana odobrava se popust od 10 posto. Uz to, klijentima su odobrene i dodatne pogodnosti, i to popust na cijenu međunarodne karte osiguranja, koja iznosi 1.800 dinara, kao i 30 posto popusta na premiju osiguranja pomoći na putu.