Europska kartica nije alternativa putnom zdravstvenom

Datum objave: 24.9.2014., 13:04
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, na ostvarenje prava pacijenata u prekograničnom zdravstvenom osiguranju, primjenjuje se Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi.
Na ovaj način potaknuto je pitanje vezano uz opseg zdravstvene zaštite na koji osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem europske kartice zdravstvenog osiguranja imaju pravo u ostalim zemljama članicama Europske unije.
Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, svi građani koji su korisnici obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koja se besplatno ugovara u Hrvatskom zavodu za zdravstvenog osiguranje. Temeljem te iskaznice osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu tijekom privremenog boravka u zemljama članicama Europske unije te Islanda, Lihtenštajna i Norveške.
Međutim, važno je naglasiti kako ona nije alternativa putnom zdravstvenom osiguranju iz razloga jer pokriva samo troškove neodgodive zdravstvene zaštite i to isključivo u javnim ustanovama. Neodgodivom zdravstvenom zaštitom smatra se ona za koji liječnik u zdravstvenoj ustanovi u inozemstvu utvrdi da se ne može odgoditi do planiranog povrata u Hrvatsku, zatim zaštita povezana s kroničnim ili postojećim bolestima ako cilj putovanja nije liječenje, zatim dijaliza, terapija kisikom te zdravstvena zaštita u vezi s trudnoćom, ako cilj privremenog boravka u inozemstvu nije porod. 

Dakle, Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja prilikom ozljeda na skijanju ili troškove prijevoza ozlijeđenog pacijenta u domovinu. Također ona nije jamstvo za besplatnu uslugu, budući da se zdravstveni sustavi država razlikuju. Tako će u drugoj zemlji osiguranik HZZO-a možda morati platiti usluge koje su u Hrvatskoj besplatne.

Upravo zbog većeg rizika od nezgode prilikom putovanja na odmor, kao što je primjerice odlazak na skijanje, preporuča se ugovaranje putnog zdravstvenog osiguranja koje uz povoljnu naknadu omogućuje više različitih pokrića kao što su; bolničko ili kliničko liječenje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, liječenje u javnim i privatnim ustanovama, prijevoz osiguranika u zdravstvenu ustanovu u slučaju nezgode, bolesti ili smrtnog slučaja, trošak prijevoza od strane službi za spašavanje itd.  Također prednost putnog zdravstvenog osiguranja očituje se i u pokriću medicinskih tretmana, lijekova i medicinskih pomagala u punom iznosu bez obzira na pravila o participaciji zdravstvenog sustava zemlje u kojoj se usluga pruža.

Putno zdravstveno osiguranje pruža zaista širok spektar pokrića u zemljama diljem svijeta, a moguće ga je ugovoriti i na kratak period. Svako društvo za osiguranje za sebe nudi i dodatne usluge koje su uključene u pokriće kod putnog osiguranja kao npr. pronalaženje najbliže zdravstvene ustanove bez obzira radi li se o javnoj ili privatnoj, zatim pomoć kod prevladavanja jezičnih barijera, kao i upute o mjerama u slučaju krađe, gubitka isprava ili kreditnih kartica.

"Nakon sezone ljetnih godišnjih odmora vrlo brzo uslijedit će i planiranje zimskog odmora kojeg veliki broj naših građana provodi na skijalištima diljem Europe. Važno je stoga građane pravodobno i u potpunosti informirati, kako o nužnosti zdravstvenog osiguranja prije putovanja, tako i o tome koje rizike pokriva osnovno zdravstveno osiguranje Europske kartice za zdravstveno osiguranje, a koje ugovaranje putnog zdravstvenog osiguranja. Stoga naglašavamo kako posjedovanje Europske zdravstvene iskaznice ne isključuje potrebu za ugovaranjem proizvoda putnog zdravstvenog osiguranja, već suprotno, ova se dva proizvoda međusobno dopunjuju s obzirom da putno zdravstveno osiguranje pruža širok spektar osigurateljnih pokrića o kojima je važno voditi brigu prilikom planiranja puta u inozemstvo", naglasio je Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.