Europska kartica zdravstvenog osiguranja nije isto što i putno osiguranje

Datum objave: 4.1.2017., 13:58
Preporuča se ugovaranje putnog zdravstvenog osiguranja prilikom putovanja u inozemstvo, budući da europska kartica zdravstvenog osiguranja pokriva samo neodgodive intervencije zdravstvene zaštite i to isključivo u javnim ustanovama.

Zbog većeg rizika od nezgode prilikom putovanja na odmor, kao što je primjerice odlazak na skijanje, preporuča se ugovaranje putnog zdravstvenog osiguranja koje uz povoljnu naknadu omogućuje više različitih pokrića kao što su bolničko ili kliničko liječenje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, liječenje u javnim i privatnim ustanovama, prijevoz osiguranika u zdravstvenu ustanovu u slučaju nezgode, bolesti ili smrtnog slučaja, trošak prijevoza od službi za spašavanje itd. Također se prednost putnog zdravstvenog osiguranja očituje i u pokriću medicinskih tretmana, lijekova i medicinskih pomagala u punom iznosu bez obzira na pravila o participaciji zdravstvenog sustava zemlje u kojoj se usluga pruža.

Putno zdravstveno osiguranje pruža zaista širok spektar pokrića u zemljama diljem svijeta, a moguće ga je ugovoriti i na kratak period. Svako društvo za osiguranje za sebe nudi i dodatne usluge koje su uključene u pokriće kod putnog osiguranja, kao npr. pronalaženje najbliže zdravstvene ustanove bez obzira na to je li ona javna ili privatna, zatim pomoć kod prevladavanja jezičnih barijera, kao i upute o mjerama u slučaju krađe, gubitka isprava ili kreditnih kartica.

Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, svi građani koji su korisnici obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju pravo na europsku karticu zdravstvenog osiguranja koja se besplatno ugovara u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Temeljem te iskaznice osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu tijekom privremenog boravka u zemljama članicama Europske unije te Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

Međutim, važno je naglasiti da europska kartica zdravstvenog osiguranja nije alternativa putnom zdravstvenom osiguranju jer pokriva samo troškove neodgodive zdravstvene zaštite i to isključivo u javnim ustanovama. Dakle, europska kartica zdravstvenog osiguranja ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja prilikom ozljede na skijanju i prijevoza ozlijeđenog pacijenta u domovinu. Također ona nije jamstvo za besplatnu uslugu, jer se zdravstveni sustavi država razlikuju. Tako će u drugoj zemlji osiguranik HZZO-a možda morati platiti usluge koje su u Hrvatskoj besplatne.

"S obzirom na to da je započela sezona zimskih odmora tijekom koje velik broj naših građana putuje na skijališta diljem Europe, važno je građane informirati o prednostima i nužnosti putnog zdravstvenog te koje rizike pokriva osnovno zdravstveno osiguranje europske kartice za zdravstveno osiguranje, a koje ugovaranje putnog zdravstvenog osiguranja kod nekog od društava za osiguranje. Upravo ugovaranjem putnog zdravstvenog osiguranja prije putovanja osiguravamo se od nepredvidivih troškova i neugodnosti koje se mogu dogoditi za vrijeme putovanja. Stoga je važno naglasiti da posjedovanje europske zdravstvene iskaznice ne isključuje potrebu za ugovaranjem proizvoda putnog zdravstvenog osiguranja, već suprotno, ova dva proizvoda međusobno se dopunjuju s obzirom na to da putno zdravstveno osiguranje pruža širok spektar osigurateljnih pokrića o kojima je važno voditi brigu prilikom planiranja puta u inozemstvo", naglasio je Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.