Hanfa poziva škole, fakultete i udruge na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti

Datum objave: 9.1.2018., 12:01
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) poziva sve zainteresirane škole, fakultete, udruge i ukupnu javnost na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti u području financijske pismenosti.
Hanfa već nekoliko godina provodi različite edukativne aktivnosti povezane s povećanjem financijske pismenosti šire javnosti putem različitih modela suradnje. S namjerom planiranja aktivnosti i resursa Hanfa poziva zainteresirane da do 16. veljače 2018. prijave svoje projekte za održavanje edukacija o temama iz nadležnosti Hanfe s naglaskom na financijsku pismenost općenito, funkcioniranje financijskih tržišta, upoznavanje s rizicima tržišta i druge relevantne teme.

Interes za suradnju dostavlja se Hanfi putem elektroničke pošte na e-mail adresu: edukacija@hanfa.hr ili poštom na adresu Miramarska 24b, Zagreb. Dodatne informacije moguće je dobiti mailom ili na broj telefona 01/6173-448.

Molimo sve zainteresirane da dostave svoj pisani prijedlog za suradnju u kojem će navesti:
•    cilj kojeg namjeravaju postići realizacijom suradnje s Hanfom
•    očekivane aktivnosti podnositelja prijedloga i Hanfe tijekom suradnje
•    vremenski okvir očekivane suradnje
•    popis eventualnih drugih dionika tijekom suradnje
•    lokaciju i način ostvarenja suradnje
•    sve druge podatke relevantne  za suradnju.

Više informacija o aktivnostima, djelokrugu i nadležnostima Hanfe može se pronaći na internetskoj stranici www.hanfa.hr.