HNB-ova analiza: Izloženost privatnog nefinancijskog sektora kamatnom riziku

Datum objave: 4.10.2017., 13:07
U sklopu redovitog praćenja rizika za stabilnosti financijskog sustava Hrvatska narodna banka provela je anketno ispitivanje poslovne prakse definiranja kamatnih stopa kreditnih institucija u segmentu financiranja privatnog sektora.

Krajem ožujka 2016. krediti ugovoreni s promjenjivom kamatnom stopom tako su iznosili 81% ukupnoga kreditnog portfelja nefinancijskih društava, dok su kod sektora kućanstava činili 67% svih odobrenih kredita. Dominantni varijabilni parametar vezivanja promjenjivih kamatnih stopa kod sektora kućanstava jest nacionalna referentna kamatna stopa – NRS (47%), dok kod sektora nefinancijskih društava s udjelom od 45% dominira EURIBOR.

Najveći dio kredita odobrenih privatnom nefinancijskom sektoru s fiksnom kamatnom stopom odnosi se na stopu nepromjenjivu do dospijeća kredita (96% svih kredita s početnim fiksiranjem kamatne stope). Kreditne se institucije također pri financiranju nefinancijskih društava još uvijek jednim dijelom koriste kamatnom stopom donesenom odlukom uprave institucije. Krediti odobreni s fiksnom stopom u razdoblju kraćem od njihova izvornog dospijeća uglavnom se odnose na stambene kredite (krajem ožujka 2016. petina stambenih kredita s fiksnom stopom odobrena je uz stopu nepromjenjivu u određenom ograničenom razdoblju od njihova odobravanja, uglavnom do pet godina, što čini tek oko 4% ukupnog iznosa stambenih kredita).

Cijelu analizu možete preuzeti na linku.