I u rujnu rast na tržištu osiguranja

Datum objave: 11.10.2017., 14:21
Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za rujan 2017. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 6.914.242.730 kn, što predstavlja rast od 2,58% u odnosu na rujan 2016. godine.

Kretanje premije rujan 2016./2017. (u kn)

 

Struktura ukupne premije po vrstama osiguranja; rujan 2017.

 

Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 68,69% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 4.749.555.735 kn i viša je 3,36% u odnosu na rujan prethodne godine. Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.558.605.563 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad 0,66% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 22,54% te 32,82% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. U sklopu osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.480.937.737 kn i niža je 0,82% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno je tijekom devet mjeseci 2017. sklopljeno 1.626.731 polica odnosno 244 polica (0,02%) više nego u istom razdoblju prethodne godine. Prosječna premija u obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 910,38 kn te je 0,83% niža u odnosu na isto razdoblje 2016. kada je iznosila 918,02 kn.


Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.164.686.995 kn, te bilježi rast od 0,91%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 31,31% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 31,83%). U strukturi, najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.626.290.876 kn, odnosno premijom nižom 2,72% u odnosu na rujan 2016., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 75,31%, te u ukupnoj premiji s 23,52%. Slijede životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 415.182.518 kn i udjelom u ukupnoj premiji 6,00% uz rast u odnosu na rujan prethodne godine od 25,11%; dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 98.300.539 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,42% i padom od 4,32%; rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 21.332.044 kn i padom od 38,57% u odnosu na rujan prethodne godine, te osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 3.581.016 kn i padom od 11,97% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.


Struktura premije životnih osiguranja; rujan 2016.

 

 

Izvor: Hrvatski ured za osiguranje
Detaljnije izvješće HUO-a pročitajte ovdje.