Milorad Bosnić predsjednik Izvršnog odbora Sava osiguranja

Datum objave: 21.7.2017., 13:38
Milorad Bosnić, dosadašnji član Izvršnog odbora, imenovan je za predsjednika Izvršnog odbora Sava neživotnog osiguranja u Srbiji. Posljednje četiri godini je u društvu član Uprave, do listopada 2016. godine kao izvršni direktor, a nakon toga kao član Izvršnog odbora društva.

Aleksandar Ašanin je imenovan za člana Izvršnog odbora društva. Svoju poslovnu karijeru je započeo u Sava osiguranju 2007. godine u Sektoru za likvidaciju šteta. Posljednje dvije godine bio je na funkciji direktora Sektora za likvidaciju šteta.

Edita Rituper, bivša predsjednica Izvršnog odbora, preuzet će nove zadatke u Sava Re grupi u sektorima zdravstvenog i asistentskih osiguranja i u pronalaženju novih razvojnih mogućnosti za članice Sava Re grupe izvan Europske unije.

Izvršni odbor Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd u izmijenjenom sastavu od 18. srpnja 2017. godine je preuzeo svoje dužnosti.