Mjesečno izvješće poslovanja mirovinskih i investicijskih fondova za rujan 2018.

Datum objave: 16.10.2018., 8:10
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za rujan 2018. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, društava za osiguranje, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala
U  izvješće su uključeni tablični prikazi i grafikoni o broju korisnika i broju ugovora za mirovinsko osiguravajuće društvo. Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.
https://www.hanfa.hr/publikacije/mjesecna-izvjesca/