Nastavljamo širiti poslovanje u Srbiji i regiji

Datum objave: 6.10.2017., 11:01

Vidan Slana, predsjednik Izvršnog odbora Wiener RE


Ukupna premija našeg Društva u 2016. godini iznosila je blizu pet milijardi dinara. Broj klijenata koje u cijelosti ili djelomično reosiguravamo u Srbiji je 2016. godine bio 12, a iz inozemstva smo reosiguravali 10 društva za osiguranje. Trend širenja posla se nastavio i u 2017. godini.

Wiener RE je društvo osnovano 2008. godine kao reosiguranje koje bi servisiralo članicu Grupacije, Wiener Stadtische osiguranje, Beograd. Osnivač je bio Wiener Stadtische Versicherungs A.G. Već 2010. godine se uvidjelo da na tržištu Srbije postoji potreba za još jednim profesionalnim reosiguravateljem i započet je razvoj poslova reosiguranja i sa drugim klijentima. Vlasništvo ubrzo prelazi u VIG RE, profesionalnog reosiguravatelja u vlasništvu Vienna Insurance grupacije sa sjedištem u Pragu i tada je započeta suradnja i sa osiguranjima van grupacije. Danas kompanija posluje na četiri tržišta – u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Na čelu kompanije se od 2010. nalazi Vidan Slana, čovjek sa mnogo iskustva u poslovima osiguranja i reosiguranja, koji je na tu poziciju došao iz druge reosiguravateljne kompanije. "Wiener RE 2012. godine bilježi veći premijski prihod od tada prvoplasiranog i nastavlja rast do danas. Naročito smo ponosni što je takav rast ostvaren uz stalno poboljšanje i ostalih poslovnih pokazatelja kao što su kombinirani racio i ostvarenje dobiti iz osnovne djelatnosti", kaže u intervjuu za magazin Svet osiguranja Vidan Slana, predsjednik Izvršnog odbora Wiener RE.

Wiener RE je regionalni reosiguravač budući da osim u Srbiji poslujete i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Kako ste zadovoljni pozicijom u regiji? Postoji li prostor da se još više unaprijedi ta pozicija?

Pored razvoja na tržištu Srbije, razvijaju se i poslovi u regiji. Zaključno sa 2016. godinom, od nepunih pet milijardi premijskog prihoda, oko 14 posto su premije ostvarene van tržišta Srbije. Prostor za rast u regiji postoji i nije neznatan. Na nama je da iskoristimo našu poziciju, snagu Grupacije i podršku koju imamo od vlasnika, da ta tržišta razvijemo uz održavanje profitabilnosti i pozitivnih poslovnih pokazatelja.

Kakvi su poslovni rezultati kompanije Wiener RE i da li se planovi za ovu godinu ostvaruju?
Ukupna premija našeg Društva u 2016. godini je iznosila 4.995.400.000 dinara. Broj klijenata koje u cijelosti ili djelimično reosiguravamo je u Srbiji 2016. godine bio 12, a iz inozemstva smo reosiguravali 10 društava za osiguranje. Trend širenja posla se nastavio i u 2017. godini, s tim da broj klijenata u Srbiji opada, što je posljedica akvizicija, integriranja i sl. Neto kombinirani racio je iznosio 92,23 posto. Ostvareni profit nakon poreza je u 2016. godini iznosio 65 milijuna uz ROE 10,06 posto. Prva dva kvartala 2017. godine pokazuju jasan trend povećanja poslovanja, ali uz smanjenje dobiti, što je posljedica jačanja dinara i negativnog utjecaja tečjnih razlika zbog investicija u državne obveznice od vrijednosti indeksiranim u EUR. Naime, od 8,5 milijuna eura, 88 posto investicija su u euro obveznicama Republike Srbije, a samo 12 posto u dinarskim obveznicama.

Ostatak intervjua pročitajte na linku.