Neugovaranje osiguranja odgovornosti loš je poslovni potez

Datum objave: 23.2.2018., 9:35
Osiguravajuća društva puno manje isplaćuju štete iz segmenta osiguranja odvjetničke odgovornosti no što prikupe temeljem polica tog osiguranja, smatra Igor Hrabar, član Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore. Također rekao je da se problematika vezana uz osiguranje odvjetnika sve više javlja u praksi naših sudova, broj sporova protiv odvjetnika, iako ne znatno, ali kontinuirano raste, a problem je što su sudske odluke koje se odnose na ovo područje previše različite jer ne postoji ustaljena sudska praksa.
Komora nastoji napraviti što više kako bi osigurala odvjetničke stranke a posljedično tome i same odvjetnike. Moglo se to čuti na seminaru Osiguranja odgovornosti koji je 22. veljače 2018. održan u hotelu Westin Zagreb u organizaciji Instituta za osiguranje i časopisa Svijet osiguranja. Osiguranja od odgovornosti doživljavaju veoma značajne promjene u domaćim osiguravajućim društvima, ne samo na strani ponude već i iz perspektive potražnje. Igor Hrabar se u svom predavanju osvrnuo na posebnosti i nedorečenosti instituta osiguranja odvjetnika od odgovornosti.

Iz predavanja vrhunskih stručnjaka na seminaru se moglo čuti koja su profesionalna osiguranja odgovornosti obavezna, a koja dobrovoljna, kakav je omjer premija i šteta, ali i što je sve potrebno za dobro osigurateljno pokriće profesionalne odgovornosti odvjetnika i odgovornosti iz upotrebe proizvoda.

Josip Mađarić iz odvjetničkog druptva Mađarić&Lui koji je dao pregled osiguranja profesionalne odgovornosti rekao je da osiguranje profesionalne odgovornosti spada pod imovinska osiguranja iako je riječ o osiguranjima koji imaju takve specifičnosti da ih neki autori tretiraju kao treću vrstu osiguranja. Zaključio je da je osiguranje od odgovornosti tržišna nužnost za svaki poslovni pothvat, jer tko započne poslovni pothvat bez sklapanja police osiguranja profesionalne odgovornosti u startu je učinio prvi loš poslovni potez. Kada je o profesionalnim osiguranjima riječ, u budućnosti se očekuje da će porasti tužbe temeljem liječničkih i odvjetničkih grešaka, iako je trenutno u Hrvatskoj, u većini profesionalnih odgovornosti omjer šteta i premije još uvijek dobar.
Brian Alexander iz tvrtke GrEco govorio je o upotrebi shema naspram individualizirane kupnje profesionalne odgovornosti odvjetnika.

Sudac Županijskog suda Velike Gorice, Vitomir Boić, pružio je sudionicima uvid u profesionalnu odgovornost odvjetnika temeljem sudske prakse. On je napomenuo da svaka profesionalna djelatnost treba podići  standarde svog djelovanja jer sve dok nemamo podizanja kvalitete, možemo samo ad hoc  izvlačiti propuste pojedine djelatnosti, a onda dolazimo do 'kolektivnog sporta' – prebacivanja odgovornosti. On je dometnuo da se bez police osiguranja bilo koje profesionalne djelatnosti njome ne biste ni smjeli baviti.  Problem kod dokazivanja odgovornosti odvjetnika, kada je riječ o propuštanju roka za žalbu, što se izdvojilo kao jedan od najčešćih razloga za tužbu je u tome što oštećeni mora dokazati da je točno određenom radnjom učinjena točno određena šteta koja se ne bi dogodila da rok za žalbu nije bio propušten, no to je dosta teško dokazati. Pitanje je bi li stranka uspjela u postupku da nije bilo propuštenog roka?

Prigovorio je osigurateljima da i sami ponekad međusobne sporove rješavaju sudskim postupkom umjesto medijacijom.
O specifičnostima osiguranja od odgovornosti za neispravan proizvod govorio je odvjetnik Berislav Matijević koji je dao pregled segmenta imovinskih osiguranja kada je riječ o osiguranju od odgovornosti za neispravan proizvod čemu je bio posvećen drugi dio seminara. Primjerice osiguranja a od odgovornosti u razdoblju od 2007. do 2017. porasla su za 48 posto po bruto policiranoj premiji.

Ta je premija rasla zbog toga što je trend takav da i u poslovnom i u privatnom životu osobe ulaze u sve veći broj rizika pa osiguranja od odgovornosti predstavljaju lijek na ranu. Osiguratelji također uočavaju tu izloženost rizicima te uz ponudu osiguranja od opće odgovornosti nude i nova mikro osiguranja kojima se prilagođavaju potrebama osiguranika.
Tko će nadoknaditi štetu postalo je važnije pitanje od toga tko je odgovoran za štetu.

Ana Kovačević iz Wiener osiguranja na konkretnim je primjerima pokazala kako u praksi funkcionira osiguranje proširene odgovornosti za neispravan proizvod, dok je Janja Strmljan Čevnja iz slovenskog Triglava govorila o opozivu proizvoda s tržišta pri čemu je rekla da su proizvođači dužni pratiti prozvod 'od kolijevke do groba'. Kada se šteta dogodi, dogodi se i odgovornost proizvođača. Spomenula je i da EU ima najstrože standarde sigurnosti za sve grupe proizvoda, posebno one prehrambene. Kada je riječ o opozivu  proizvoda, on se pokreće ili od strane nadležnog tijela ili ga pokreće sam proizvođač, a mogu se povući ili svi proizvodi tog proizvođača ili samo jedna serija. Polica osiguranja koja pokriva troškove proizvodnje potrebna je u gotovo svim proizvodnim komponentama. Tihi opoziv, gdje krajnjih potrošač nije ni svjestan da je neki proizvod potrebno opozvati najčešće se događa u auto i elektroničkoj industriji gdje se neispravni dijelovi zamijene tijekom servisa.

Na panel raspravi koja je održana tijekom seminara govorilo se između ostaloga i o rješavanju šteta te claims made klauzuli.

Fotogaleriju seminara možete pogledati ovdje.
Izvještaj s konferencije pročitajte u idućem broju Svijeta osiguranja. (N.G.K.)