Nove voditeljice odjela u GRAWE Hrvatska d.d.

Datum objave: 15.1.2018., 12:07
Alma Dalip preuzela je vođenje Odjela za upravljanje rizicima i kontroling, dok je Ivana Lesjak preuzela vođenje Odjela za ljudske potencijale.
Alma Dalip preuzela je funkciju voditeljice Odjela za upravljanje rizicima i kontroling te je imenovana nositeljicom funkcije upravljanja rizicima. Došla je na mjesto Adriane Tomić, koja je u kolovozu 2017. postala članica Uprave GRAWE Hrvatska d.d. Od 2009. do dolaska u GRAWE obavljala je više funkcija u Odjelu Računovodstva Splitske banke, pri čemu je posljednje bila voditeljica tima za projekte i stalni nadzor. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Financije.

Alma Dalip

 

Iz Splitske banke dolazi i nova voditeljica Odjela za ljudske potencijale Ivana Lesjak, koja ima dugogodišnje iskustvo u bankarskom poslovanju na različitim područjima s posebnim naglaskom na rad s ljudima. Završila je Ekonomski fakultet u Splitu, smjer Marketing. U Splitskoj banci je od 1998. obavljala različite stručne funkcije. Od 2012. do dolaska u GRAWE bila je zadužena za ljudske potencijale i podršku u poslovanju.

Ivana Lesjak