Novi mandat Saši Krbavac u upravi UNIQA osiguranja

Datum objave: 7.8.2018., 11:25
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dala je Saši Krbavac odobrenje za obavljanje funkcije članice uprave društva UNIQA osiguranje, na mandat u trajanju od pet godina počevši od dana 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2023. godine.
UNIQA osiguranje je u 2017. godini s ostvarenom dobiti poslije poreza u iznosu od 26.065 tisuća kuna povećala dobit u odnosu na prethodnu godinu, stoji u izvješću društva. UNIQA osiguranje je u 2017. godini ostvarila zaračunatu premiju u iznosu od 560.041 tisuća kuna, od čega se 64,3 posto odnosi na premiju neživotnih, a 35,7 posto na premiju životnih osiguranja.

Prema izvješću HUO-a, na kraju lipnja 2018. godine UNIQA osiguranje je držala 5,38 posto udjela u ukupnoj premiji osiguranja koja je bila u blagom rastu od 0,59 posto i ista je iznosila  289.344.629 kn.