Poboljšajte svoju financijsku pismenost putem novog web portala

Datum objave: 11.1.2018., 13:14
Udruženje je objavilo novi web portal koji sadrži širok raspon inicijativa europskog osigurateljnog sektora za financijsku pismenost, s ciljem povećanja financijske pismenosti i razumijevanja osiguranja u svim dijelovima društva.
Kako bi pomogli ljudima da bolje razumiju financijske proizvode u 2018. godini, Insurance Europe - Udruženje europskih osiguratelja i reosiguratelja, objavilo je pet novogodišnjih odluka koje će pomoći osiguranicima da mudro osiguraju.

Michaela Koller, generalna direktorica Insurance Europe, komentirala je:"Financijska pismenost je temeljna životna vještina koja ljudima omogućuje da preuzmu kontrolu nad svojim financijama i osiguranjima. Inicijative za povećanje financijske pismenosti važne su jer ljudi mogu donositi informirane odluke i postići bolje rezultate kada razumiju proizvode koje kupuju".

Osigurateljne inicijative navedene na web portalu pokazuju predanost europskih osiguratelja u podizanju financijske pismenosti i razine svijesti diljem Europe. Insurance Europa također potiče kreatore politike i regulatore EU da odigraju veću ulogu u pružanju podrške ovom cilju.

Na primjer, Udruženje poziva Europsku komisiju da razmisli o predlaganju preporuke za poticanje usvajanja nacionalnih strategija financijskog obrazovanja u zemljama članicama EU te uključivanje komponenti financijske pismenosti u školske programe.