Popusti Dunav osiguranja povodom Sajma turizma

Datum objave: 9.3.2015., 8:00
Povodom 37. Međunarodnog sajma turizma, kompanija Dunav osiguranje, prema dugogodišnjoj tradiciji, predstavila je specijalne sajamske uvjete za paket putnog osiguranja. Korisnicima ove usluge osiguratelj će pri zaključivanju polica odobravati popuste od 15 do 20 posto na premiju osiguranja, odnosno 10 posto za standardnu ponudu putnog zdravstvenog osiguranja (PZO).
Polica paketa putnog osiguranja daje osnovno ili prošireno (VIP) osiguravajuće pokriće za turistička i poslovna putovanja koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 dana. U zavisnosti od obima pokrića, svim osiguranicima koji do 31. 3. 2015. godine zaključe policu paketa putnog osiguranja ili PZO, Dunav osiguranje odobrava sljedeće popuste:
  • 15 posto na premiju paketa putnog osiguranja ukoliko se zaključuje samo osnovno osiguravajuće pokriće (putno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode, kao i osiguranje od građanske odgovornosti)
  • 20 posto na premiju paketa putnog osiguranja ukoliko se uz osnovno osiguravajuće pokriće ugovori jedno ili oba dopunska osiguravajuća pokrića (osiguranje od otkaza putovanja i osiguranje prtljage)
  • 10 posto na premiju PZO – za poslovno ili turističko putovanje u inozemstvo koje u kontinuitetu traje do 30 dana.

Osiguranicima koji u promotivnom razdoblju  ugovore putno zdravstveno osiguranje ili  paket putnog osiguranja, odobravaju se i dodatni popusti:
  • kupovina međunarodne isprave o osiguranju autoodgovornosti – zelene karte po cijeni od 1800 dinara  i
  • 20 posto komercijalnog popusta na premiju osiguranja pomoći na putu.
 
Popusti se primjenjuju prilikom zaključivanja individualnih, grupnih i obiteljskih ugovora o putnom zdravstvenom osiguranju. Detaljne informacije o sajamskim pogodnostima zainteresirani građani mogu dobiti i besplatnim pozivom Kontakt centra Dunav osiguranja na broj 0800 386 286 i na web stranici tvrtke (www.dunav.com).