Promjena vlasničke strukture Save Re

Datum objave: 11.1.2018., 14:01
Sava Re je 3. siječnja ove godine obavještena od strane Slovenskog državnog holdinga da je, na prijedlog Vlade Republike Slovenije, bez naknade prenio vlasništvo 1,261,034 dionica Save Re na Republiku Sloveniju.
Broj dionica u vlasništvu Slovenskog državnog holdinga prije navedenog prijenosa bio je 4,304,917, što predstavlja 25 posto (+1 dionicu) ukupnog broja dionica te 27,78 posto dionica s pravom glasa.

Nakon prijenosa, u vlasništvu Slovenskog državnog holdinga ostalo je 3,043,883 dionica (17,68 posto ukupnog broja dionica) što iznosi 19,64 posto dionica s pravom glasa.

Broj dionica u vlasništvu Republike Slovenije prije navedenog prijenosa iznosio je 476,402, što predstavlja 2,77 posto svih dionica u temeljnom kapitalu Save Re, odnosno 3,07 posto svih dionica s pravom glasa.

Broj dionica u vlasništvu Republike Slovenije nakon prijenosa iznosi 1,737,436, što predstavlja 10,09 posto svih dionica u temeljnom kapitalu Save Re, odnosno 11,21 posto svih dionica s pravom glasa.

Dionički kapital Sava Re podijeljen je na 17,219,662 dionica. Ukupan broj dionica s pravom glasa iznosi 15,497,696, što predstavlja 90 posto (+1 dionicu) svih izdanih dionica. Društvo ima 1,721,966 vlastitih dionica, što predstavlja 10 posto (-1 dionica) svih izdanih dionica, no bez prava glasa.