Rast premije na svim tržištima i segmentima, potvrđena ocjena godišnje dobiti

Datum objave: 17.8.2018., 11:42
Na polugodišnji rezultat utjecali su masovni štetni događaji i niži prinosi od investicija. 
Triglav Grupa, vodeća osiguravajuća i financijska grupa u regiji Adria u prvoj polovini 2018. godine realizirala je 35,6 milijuna eura dobiti prije oporezivanja. U osiguravajućoj djelatnosti ostvarila je rast premije na svim svojim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja (imovinska, životna i zdravstvena osiguranja). Kod upravljanja imovinom klijenata povećala je obujam sredstava kojima upravlja.

Na rezultat, koji je u usporedbi s prošlogodnišnjim niži (indeks 84), utjecali su i masovni štetni događaji te niži prinosi od financijskih investicija u ovoj godini. Ovakva situacija u poslovanju uzeta je u obzir u planovima za 2018. godinu. Ako se uvaže predviđene prilike poslovanja do kraja godine, onda Grupa na polugodištu potvrđuje planirani raspon godišnje dobiti. U prvoj polovini godine Triglav je dosljedno provodio aktivnosti strategije rasta i razvoja, koja između ostalog uključuje jačanje položaja Grupe kao vodećeg upravljača imovine u regiji. U vezi s tim je povezana i ovogodišnja kupnja većinskog udjela društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu mirovinskih osiguranja. Triglav osiguranje Zagreb koje je dio Triglav Grupe je u prvom polugodištu godine postiglo 7-postotni rast bruto zaračunate osigurateljne premije (obračunato u eurima) i zadržao 8. mjesto među osiguravateljima u Hrvatskoj.