Rast se nastavlja i u siječnju

Datum objave: 13.2.2018., 14:15
Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za siječanj 2018. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 929.987.521 kn, što predstavlja rast od 3,363% u odnosu na siječanj 2017. godine.
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 76,95% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 715.586.292 kn i viša je 5,36% u odnosu na siječanj prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 167.127.491 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 10,11% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 17,43% te 22,66% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.
U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 149.576.535,70 kn i viša je 9,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U siječnju 2018. sklopljeno je 148.160 polica odnosno 13.681 polica (10,17%) više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1009,56 kn te je 0,43% niža u odnosu na isto razdoblje 2016. kada je iznosila 1013,93 kn.

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 214.401.230 kn, te bilježi pad od 1,74%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 23,05% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 24,32%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 176.334.271 kn, odnosno premijom višom 13,27% u odnosu na siječanj 2017., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 82,24%, te u ukupnoj premiji s 18,96%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 25.449.011 kn i udjelom u ukupnoj premiji 2,74% uz pad u odnosu na siječanj prethodne godine od 47,83%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 11.168.004 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,20% i rastom od 2,64%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 1.061.321 kn i padom od 57,07% u odnosu na siječanj prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 383.623 kn i padom od 0,84% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.