Rast tržišta osiguranja nastavljen i u listopadu

Datum objave: 14.11.2017., 12:14
Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za listopad 2017. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 7.625.639.748 kn, što predstavlja rast od 3,23 posto u odnosu na listopad 2016. godine.

Kretanje premije, listopad 2016./2017. (u kn)Struktura ukupne premije po vrstama osiguranja, listopad 2017.Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 68,25 posto ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 5.204.477.416 kn i viša je 3,93 posto u odnosu na listopad prethodne godine. Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.732.091.453 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad 0,24 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 22,71 posto te 33,28 posto u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. U sklopu osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.645.460.857 kn i niža je 0,38 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno su tijekom deset mjeseci 2017. sklopljene 1.799.883 police odnosno 7.069 polica (0,39 posto) više nego u istom razdoblju prethodne godine. Prosječna premija u obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 914,20 kn te je 0,77 posto niža u odnosu na isto razdoblje 2016. kada je iznosila 921,33 kn.

Životna osiguranja
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.421.162.332 kn, te bilježi rast od 1,76 posto. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 31,75 posto (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 32,21 posto). U strukturi, najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.798.613.605 kn, odnosno premijom nižom 2,20 posto u odnosu na listopad 2016., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje sa 74,29 posto, te u ukupnoj premiji s 23,59 posto. Slijede životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 485.233.589 kn i udjelom u ukupnoj premiji 6,36 posto uz rast u odnosu na listopad prethodne godine od 26,41 posto; dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 109.525.421 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,44 posto i padom od 4,06 posto; rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 23.697.589 kn i padom od 37,23 posto u odnosu na listopad prethodne godine, te osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 4.092.127 kn i padom od 9,10 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Struktura premije životnih osiguranja, listopad 2017.
Detaljnije izvješće HUO-a pročitajte ovdje.

Izvor: Hrvatski ured za osiguranje