Rast tržišta osiguranja od 9,34 posto

Datum objave: 13.12.2018., 8:58
Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za studeni 2018. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 9.069.391.446 kn, što predstavlja rast od 9,34% u odnosu na studeni 2017. godine.
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 68,35% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 6.199.179.118 kn i viša je 9,94% u odnosu na studeni prethodne godine.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2.022.439.666 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 6,46% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 22,30% te 32,62% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.918.703.295 kn i viša je 6,33% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvih 11 mjeseci 2018. sklopljeno je 2.072.502 polica odnosno 109.478 polica (5,58%) više nego u istom razdoblju prethodne godine.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 925,79 kn te je 0,71% viša u odnosu na isto razdoblje 2017. kada je iznosila 919,26 kn.

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.870.212.328 kn, te bilježi rast od 8,07%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 31,65% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 32,02%).
U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 2.304.085.945 kn, odnosno premijom višom 16,06% u odnosu na studeni 2017., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 80,28%, te u ukupnoj premiji s 25,41%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 426.927.338 kn i udjelom u ukupnoj premiji 4,71% uz pad u odnosu na studeni prethodne godine od 17,66%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 119.404.042 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,2% i padom od 2,05%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 15.565.263 kn i padom od 39,38% u odnosu na studeni prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 4.229.739 kn i padom od 7,02% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.