RBI ostvario konsolidiranu dobit u visini 756 milijuna eura

Datum objave: 10.8.2018., 8:14
Novi računovodstveni standard za financijske instrumente (MSFI 9) na snazi je od 1. siječnja 2018. Osim usvajanja MSFI-ja 9, RBI je promijenio i prikaz svoje bilance stanja koji je sada usklađen sa standardima financijskog izvješćivanja (FINREP) koje je donijelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA). Nakon usvajanja standarda bilo je nužno prilagoditi i podatke za usporedivo razdoblje te datum usporedivog izvješća.
U prvome polugodištu 2018. Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvario je konsolidiranu dobit u visini 756 milijuna eura.

„Vrlo smo zadovoljni svojim polugodišnjim rezultatima, osobito s obzirom na to da je očekivani gubitak od prodaje Raiffeisen Bank Polske već uključen u podatke za drugo tromjesečje“, riječi su Johanna Strobla, predsjednika Uprave RBI-ja. „RBI je na održivu putu rasta.“

Prihodi od poslovanja veći su za 5 posto ili 119 milijuna eura na godišnjoj razini te iznose 2.669 milijuna eura. Neto kamatni prihodi porasli su za 4 posto na 1.663 milijuna eura zahvaljujući povećanju neto kamatne marže za 5 baznih bodova na 2,48 posto.

U općim troškovima poslovanja zabilježeno je smanjenje za blagih 9 milijuna eura na godišnjoj razini te je njihov iznos 1.494 milijuna eura. Udio troškova u prihodima snižen je za 2,9 postotnih bodova na 56,0 posto.

Neto otpuštanje od 83 milijuna eura

U izvještajnom razdoblju došlo je do neto otpuštanja gubitaka od umanjenja vrijednosti financijske imovine u iznosu 83 milijuna eura, dok je u istom razdoblju prošle godine ta stavka iznosila 100 milijuna eura. Na to pozitivno kretanje utjecalo je dobro makroekonomsko okruženje u pogledu priljeva i uspješne naplate u ukupnom iznosu od 361 milijun eura.

Stoga se i u 2018. nastavlja smanjenje omjera neprihodonosnih kredita, koji je od početka godine pao za dodatnih 0,9 postotnih bodova te je krajem lipnja iznosio 4,8 posto. Omjer pokrivenosti neprihodonosnih kredita povećao se za još 6,5 postotnih bodova na 73,5 posto.

Izgledi

„Predviđamo nastavak pozitivnoga kretanja troškova rizika u drugom polugodištu te smo stoga prilagodili i svoje izglede“, izjavio je Strobl.

RBI će poticati rast kredita uz prosječno godišnje postotno povećanje po srednjim jednoznamenkastim stopama.

Očekuje se da će gubici od umanjenja vrijednosti financijske imovine (troškovi rizika) u 2018. biti ispod razine zabilježene u 2017.

RBI predviđa da će se udio neprihodonosnih kredita u srednjoročnom razdoblju dodatno smanjiti.

Banka je kao cilj postavila udio troškova u prihodima ispod 55 posto u srednjoročnom razdoblju.

Sljedećih godina cilj je RBI-ja ostvariti konsolidirani povrat na kapital od približno 11 posto.

Na temelju toga cilja namjera mu je raspodijeliti između 20 i 50 posto (omjer isplate dividende) svoje konsolidirane dobiti.

Prodaja temeljnoga bankovnog poslovanja u Poljskoj nije uključena u ciljne vrijednosti u ovim izgledima.