Sava Re objavila planove za razdoblje 2017. - 2019

Datum objave: 28.11.2017., 12:01

Za razdoblje od 2017. do 2019. godine Sava Re grupa postavila je ambiciozne ciljeve. Neki od njih uključuju digitalizaciju poslovanja i prilagodbu procesa u osiguravajućim društvima grupe prema jednostavnijim i pristupačnijim rješenjima za klijente, zatim daljnji rast grupe, kako organski tako i kroz akvizicije, traženje mogućnosti u projektima nekretninama i infrastrukturnim projektima zbog diversifikacije portfelja ulaganja, kao i rješavanje "praznine" između knjigovodstvene i tržišne vrijednosti udjela te postizanje ciljanog povrata na kapital u iznosu od 10,4 posto (+/- 0,4 postotna boda).


Slovenski osiguratelj razvit će proizvode krojene po potrebama klijenata i dostupne kroz prodajne kanale prikladne klijentima. Također će razviti procese i implementirati alate koji će klijentima pružiti uvid u različite faze upravljanja policama i zahtjevima te izmjeriti zadovoljstvo klijenata kako bi dodatno poboljšali korisničko iskustvo.

Veći organski rast ostvarit će se na tržištima izvan Slovenije, a do kraja 2019. očekuju smanjenje strukturalnog udjela prihoda iz Slovenije i povećanje udjela podružnica izvan nje. Odjel reosiguranja Sava Re nastavit će tražiti mogućnosti rasta na novim tržištima, a ukupni rast ovisit će o kretanju cijene reosiguranja na međunarodnim tržištima reosiguranja. Organski rast će u tom planskom razdoblju biti sekundarni cilj. Primarni cilj ostaje održanje odgovarajućih tehničkih performansi mjerenih kombiniranim omjerima, s predviđanjem trogodišnjeg prosječnog kombiniranog omjera ispod 95 posto za neživotne djelatnosti i omjera ispod 93 posto za segment reosiguranja. U segmentu životnog osiguranja cilj je osigurati profitabilnost novoosnovanog osiguranja iznad 5 posto (2,5 posto za podružnice izvan Slovenije).

Uz organski rast planira se i rast putem akvizicija. Grupa će tražiti mogućnosti proširenja prisutnosti u regiji, širenje na poslovne segmente kao što su mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i usluge koje nadopunjuju ponudu osiguravajućih društava. Sava Re završila je 2016. godinu sa stopom solventnosti od 204 posto, što ostavlja mogućnost financiranja akvizicija putem duga, no grupa trenutno ne koristi takvu mogućnost. U upravljanju financijskim ulaganjima grupa ima za cilj održati visoku sigurnost sredstava ulaganja u ugovore o osiguranju, održavajući visoku likvidnost i raspršenost rizika. Također će težiti postizanju usklađenosti obveza i imovine, posebno u segmentu životnih osiguranja. Uzimajući u obzir gore navedeno, grupa će u ovom razdoblju oprezno povećati strukturalni udio investicijskih i infrastrukturnih projekata. Grupa je postavila cilj od 2 posto povrata na financijske investicije za planirano razdoblje.

Tijekom planiranog razdoblja, zadržat će se razina solventnosti između 170 i 230 posto. U okviru politike upravljanja kapitalom grupa će imati koristi od viška sredstava, dijelom za rast kroz akvizicije, dijelom će se kapital koristiti za organski rast grupe, dok će Sava Re istodobno osigurati stabilnu dividendu za dioničare. Godišnji iznos sredstava namijenjenih za isplatu dividendi iznosit će najviše 40 posto godišnje neto dobiti grupe. Ciljani prinos na kapital za razdoblje 2017. -2019. iznosi 10,4 posto (+/- 0,4 postotna boda). U cilju uspješnog i učinkovitog vođenja grupe, grupa će razviti sveobuhvatan sustav upravljanja rizicima te nadalje povezati procese upravljanja rizicima s poslovnim odlučivanjem. Tijekom planiranog razdoblja, u procesima podrške osiguravajućim društvima, potrebno je osigurati poštivanje novih direktiva kojima se reguliraju djelatnost osiguranja i novi računovodstveni standardi.