Statusna promjena Sava neživotnog osiguranja

Datum objave: 11.1.2019., 16:18
Skupština „SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA” a.d.o. Beograd je na svojoj XXVII izvanrednoj sjednici, donijela Odluku o statusnoj promjeni Društva, po kojoj je dana 31.12.2018. godine provedena statusna promjena, kojom se društvo Energoprojekt Garant a.d.o. pripojilo „Sava neživotnom osiguranju“ a.d.o. Beograd.
S ovim danom Energoprojekt Garant a.d.o. prestaje postojati, što se evidentira njegovim brisanjem iz registra gospodarskih subjekata. Istog dana „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd je, kao pravni sljedbenik, preuzelo cjelokupan porftolio društva Energoprojekt Garant a.d.o., sva prava i obaveze koje Energoprojekt Garant a.d.o. ima po toj osnovi, sva druga prava i obaveze, kao i cjelokupnu imovinu, potraživanja i kapital društva Energoprojekt Garant a.d.o.

U skladu s navedenim, sve obaveze prema klijentima koje je do 31.12.2018. imao Energoprojekt Garant a.d.o. preuzima „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. kao društvo sukcesionar, koje će nastaviti izvršavati sve obaveze iz osiguranja po ugovorima koji su zaključeni s Energoprojekt Garant a.d.o.
Dosadašnji klijenti Energoprojekt Garanta a.d.o. su pravovremeno i detaljno upoznati s navedenim statusnim promjenama, kao i mogućnostima realizacije njihovih zahtjeva, prava i obaveza.