Što ako se osigurani učenik ozlijedi izvan škole?

Datum objave: 4.10.2017., 13:20
U takvom slučaju govorimo o polici kojom su učenici osigurani od posljedica nesretnog slučaja 24 sata, a koja pokriva razdoblje od godinu dana i nije povezana s činjenicom je li se nezgoda dogodila u školi ili tijekom praznika, odnosno na nekom drugom mjestu, a ne za vrijeme boravka u školi. Važno je dakle da se nesreća dogodila u vrijeme kada je polica važila, a podatak o početku i završetku vidljiv je na polici.

Primjer: ozljeda djeteta u školi ili izvan nje padom zbog kojeg je zadobivena teža ozljeda u vidu prijeloma.

Roditelji maloljetnika ili ozlijeđeni student ima pravo s police osiguranja učenika ili studenta od posljedica nesretnog slučaja čiji su ugovaratelji škola ili fakultet, prijaviti nesretni slučaj za zadobivenu ozljedu, ali ozljeda treba biti teža da bi zaostao trajni invaliditet.

Visinu naknade štete za zaostali invaliditet osiguranje određuje sukladno Tablicama za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedica nesretnog slučaja, a nakon uvida u medicinsku dokumentaciju i pregleda oštećenika.

Prilikom prijave nesretnog slučaja potrebno je dostaviti: ispunjenu prijavu o nezgodi, policu osiguranja, dokaz o uplaćenoj premiji, odnosno ovjeriti formular u školi kao dokaz da je premija uplaćena, zatim dostaviti dokaz o okolnostima nastanka nesretnog slučaja, kao i medicinsku dokumentaciju potrebnu za određivanje konačnog postotka trajnog invaliditeta.

Konačni postotak invaliditeta određuje osiguratelj prema Tablici za određivanje postotka trajnog gubitka opće radne sposobnosti osiguranika kao posljedice nesretnog slučaja. Ako neko oštećenje nije u Tablici invaliditeta predviđeno, postotak invaliditeta određuje se u skladu sa sličnim oštećenjima koja su predviđena u Tablici invaliditeta, a sukladno Općim odredbama tablica.

Naime osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i nepredvidivi događaji na koje ne možete utjecati i koji uzrokuju posljedice poput smrti, potpune ili djelomične invalidnosti ili znatnog narušavanja zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć ili liječenje u bolnici. U takvim situacijama ugovaranjem osiguranja od nezgode moguće je ugovoriti i dodatna pokrića kojima su financijski troškovi svedeni na minimum, poput dnevne naknade i naknade za bolničke dane.

Ugovaranjem dnevne naknade osiguranik stječe pravo na novčanu naknadu zbog činjenice da je zbog nesretnog slučaja bio privremeno nesposoban za obavljanje svojih redovnih radnih zadataka, a u što se ubraja i nesposobnost za školski, odnosno studijski rad ili pohađanje odgojno-obrazovnih ustanova. Osiguratelj isplaćuje ugovorenu naknadu od prvog do zadnjeg dana boravka u bolnici, odnosno do dana smrti ili utvrđenog invaliditeta, ali treba imati na umu da se osiguranja najčešće ograđuju s klauzulom najviše do 365 dana.

Moguće je ugovoriti i naknadu za bolničke dane kojom osiguranik stječe pravo na novčanu naknadu kada je zbog nesretnog slučaja bio na bolničkom liječenju. Tada osiguratelj isplaćuje osiguraniku naknadu svih stvarnih i nužnih troškova liječenja uz vrlo čestu klauzulu do najduže tijekom godine dana od dana nastanka nesretnog slučaja ili do ugovorenog iznosa.

Blaženka Musulin, dipl. iur.