Triglav grupa najavila planove za iduću godinu

Datum objave: 22.12.2017., 12:05
Triglav grupa predstavila je planove za 2018. godinu.

Grupa planira dobit prije oporezivanja u iznosu između 80 i 90 milijuna eura, konsolidiranu bruto premiju osiguranja višu od 1 milijarde eura i kombinirani količnik na povoljnoj visini od oko 95 posto. Poslovanje će se u 2018. godini prema predviđanjima odvijati u boljim makroekonomskim prilikama u regiji, a istovremeno može se očekivati povećana konkurentnost tržišta osiguranja i nastavak smanjenja prihoda od investicija zbog niskih kamatnih stopa.

Grupa Triglav i dalje će dosljedno provoditi strategiju 2017. - 2020. u pravcu svoje vizije da dinamički razvija nove načine poslovanja, što je osnova odgovornog dugoročnog razvoja, te da i dalje posluje profitabilno i sigurno.