Udruženje BH novinari organizira natječaj za novinare

Datum objave: 15.11.2018., 14:59
Natječaj  „UNIQA Press Award“ za najbolji objavljeni novinski članak, radio prilog, TV prilog, web objavu i blog priču organizira Udruženje/udruga BH novinari pod pokroviteljstvom UNIQA osiguranja i trajat će od 15. studenog 2018. godine do 15. veljače 2019. godine.
Natječajem su obuhvaćeni novinski članci, TV i radio prilozi/istraživačke priče, web objave i blog priče (u daljem tekstu članci i prilozi) koji su objavljeni u medijima tijekom 2018. godine i do 15. veljače 2019. godine. Članci i prilozi  moraju biti objavljeni u medijima čija se sjedišta i predstavništva nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Svi novinari i autori članaka ili priloga imaju jednaka prava sudjelovanja na natječaju.

Na natječaju nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici UNIQA osiguranja i povezanih osoba s UNIQA-om, osobe koje s UNIQA-om imaju zaključen ugovor o posredovanju / zastupanju u osiguranju i  osobe zaposlene kod pravnih osoba s kojima UNIQA ima zaključen ugovor o posredovanju/zastupanju u osiguranju,  sve druge fizičke osobe koje se s UNIQA-om nalaze u ugovornom odnosu po bilo kojem drugom osnovu, zaposleni u Sekretarijatu Udruženja/udruge BH novinara, UNIQA osiguranju, uključujući članove njihovih obitelji (supružnici, partneri, djeca rođena i usvojena, roditelji, braća, sestre, polubraća, polusestre) i članove njihovih domaćinstva.

Članci i prilozi se po sadržaju moraju odnositi na temu iz sektora  osiguranja (vrste osiguranja, prednosti i koristi osiguranja), a poziv za sudjelovanje i pravila natječaja bit će poslata e-mail-om urednicima i redakcijama.

Po jedna nagrada će biti dodijeljena za najbolji novinarski članak ili drugo novinarsko djelo u svakoj od pet kategorija:
1. Članak u štampi
2. Članak na web portalu
3. Televizijska priča
4. Radio istraživačka priča
5. Blog priča
Da bi se dodijelile nagrade za kategorije: članak u štampi, članak na web portalu, radio istraživačka priča i blog priča, potrebno je da bude prijavljeno minimalno pet radova razlilčitih autora. Za kategoriju televizijska priča minimalni broj prijava je tri rada različitih autora.

Žiri će voditi računa o regularnosti izbora za najbolji objavljeni članak i prilog. Žiri će činiti sljedeći članovi: predstavnik BH Novinara, predstavnik Vijeća za štampu, predstavnik Regulatorne agencije za komunikaciju, predstavnik UNIQA osiguranja, predstavnik agencije Communis S Media.

Žiri će izbor članaka i priloga uraditi na osnovu ukupnog pregleda prijavljenih članaka i priloga. Članovi žirija će članke i priloge bodovati ocjenama od 1 (jedan) do 5 (pet) poena, a na osnovu sljedećih kriterija: Najbolje predstavljen značaj svih vrsta i usluga osiguranja u Bosni i Hercegovini; Analitički i istraživački pristup temi osiguranja; Pošten, sveobuhvatan i objektivan pristup u kreiranju autorskog sadržaja, što uključuje obavezno korištenje više različitih izvora i više različitih perspektiva odabrane teme; Inovativan i moderan stil pisanja za novine, web i blog/audio-vizualna prezentacija za radio i televiziju i web i Članak o osiguranju koji se izdvaja po svojoj informativnosti i sadržaju.

Rok za dostavu prijava je 15.02.2019. godine.
Najbolja ostvarenja bit će nagrađena iznosom od po 1.000,00 KM na potrošačkoj kartici Raiffeisen banke. Nagrade dobitnicima bit će predane najkasnije 30 dana nakon proglašenja najboljih članaka i priloga. Prava pobjednika se ne mogu prenijeti na treće osobe.
Odgovornost