Ususret seminaru Osiguranje od automobilske odgovornosti

Datum objave: 10.8.2018., 8:30
Pod nazivom "100 pitanja i 100 odgovora" seminar u organizaciji HUO-a održat će se 28. rujna 2018. godine, a predavač je Berislav Matijević. 
Rok za prijavu na seminar je do 24. rujna 2018. Glavna pitanja i teme u fokusu seminara su osiguranje od automobilske odgovornosti i zakonodavni okvir ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti. Trajanje seminara je osam nastavnih sati, a glavna pitanja i teme u fokusu seminara su:

    osiguranje od automobilske odgovornosti
    zakonodavni okvir
    ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti
    opseg pokrića
    svote osiguranja (dovoljnost i pravilo proporcije)
    isključenja iz osiguranja
    gubitak prava iz osiguranja
    položaj trećih oštećenih osoba
    vozač kao treća osoba
    poslodavac treće oštećene osobe
    uporaba motornog vozila
    pravni status vučnog i priključnog vozilo
    rokovi obrade odštetnih zahtjeva
    isplata nespornog iznosa
    pravo regresa osiguratelja AO
    naknada štete od nepoznatog vozila
    naknada štete od neosiguranog vozila
    naknada štete od vozila inozemne registracije
    sudska praksa

Seminar je namijenjen osigurateljima, brokerima i zastupnicima u osiguranju, sucima, odvjetnicima, pravnim zastupnicima,    djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja, stručnim službama ministarstava, stručnim službama odvjetničkih ureda i odvjetničkim vježbenicima te pravnim fakultetima.

Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice:
https://www.huo.hr/hrv/pocetna/1/najava-seminara-osiguranje-od-automobilske-odgovornosti-100-pitanja-i-100-odgovora/637/detalji/