Velikih zaokreta u poslovanju sigurno neće biti

Datum objave: 29.9.2017., 10:33

Adriana Tomić, nova članica Uprave GRAWE Hrvatska d.d."Mijenjaju se uvjeti na tržištu, mijenjaju se okolnosti poslovanja i GRAWE se tome prilagođava na svoj način i svojim tempom, ostajući dosljedan svojim temeljnim vrijednostima. Nova vremena donose nove izazove, to je neizbježno, ali raspolažemo kvalitetnim resursima koji omogućavaju da se uspješno nosimo sa svim specifičnim zahtjevima našeg tržišta i pritom ostvarujemo dobre rezultat."
Adriana Tomić imenovana je novom članicom Uprave osiguravajućeg društva GRAWE Hrvatska d.d. te je preuzimanjem nove pozicije 1. kolovoza 2017. zamijenila dotadašnjeg člana Uprave Geralda Gröstenbergera.
Tomić je diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započela u Ministarstvu financija, a u GRAWE-u je od 2006. godine. Kao članica Uprave odgovorna je za upravljanje rizicima i kontroling, računovodstvo i financije, opće, kadrovske i pravne poslove te informatiku.

Čestitamo na novoj poziciji! U priopćenju upućenom povodom vašeg imenovanja, navedeno je da ćete doprinijeti ostvarivanju poslovne strategije i učvršćivanju pozicije GRAWE-a na osigurateljnom tržištu, kao društva s iznimno visokom stopom solventnosti i visokom matematičkom pričuvom. Kakvom ocjenjujete poziciju GRAWE osiguranja? Što biste ocijenili najvećim izazovima na osigurateljnoj sceni u Hrvatskoj?
Hvala na čestitkama. GRAWE već godinama drži stabilan udio na hrvatskom tržištu osiguranja i uvjerena sam da će tako biti i u godinama koje su pred nama. Mijenjaju se uvjeti na tržištu, mijenjaju se okolnosti poslovanja i GRAWE se tome prilagođava na svoj način i svojim tempom, ostajući dosljedan svojim temeljnim vrijednostima. Nova vremena donose nove izazove, to je neizbježno, ali raspolažemo kvalitetnim resursima koji omogućavaju da se uspješno nosimo sa svim specifičnim zahtjevima našeg tržišta i pritom ostvarujemo dobre rezultate. Poseban izazov za nas, ali i za cijelo tržište bit će predviđena implementacija IFRS-a 17, a iskustva koja smo svi zajedno stekli prilikom implementacije Solventnosti II ohrabruju nas u uvjerenju da ćemo i u ovome segmentu biti jednako uspješni.

S kakvim je rezultatima GRAWE završio prošlu godinu, što ste planirali za ovu i kako se zasad ostvaruje planirano?
Rezultati GRAWE-a za prošlu godinu bili su jako dobri. Uobičajeno visoka dobit nakon poreza iznosila je 45 milijuna kuna, dok je stopa solventnosti na razini od 340 posto. Planovi su svakako zadržati poslovanje na ovim razinama, što se čini vrlo izvjesno.

Kada smo prošli puta razgovarale, rekli ste da je za top menadžere u financijskoj industriji potreba stalnog usavršavanja postala conditio sine qua non. Što to konkretno u vašem slučaju znači?
Izazovi poslovanja u financijskoj industriji zadnjih su godina takvi da je potreba stalnog usavršavanja neizbježna i prijeko potrebna. Smatram da za pravilno razumijevanje pojedinih regulatornih zahtjeva nije dovoljno upoznati se samo s konačnim odredbama nego da treba proučiti i njihovu pozadinu i razloge. S druge strane, vrlo je bitno pravovremeno prepoznavanje promjena poslovanja na tržištu, kao i potreba potencijalnih i sadašnjih klijenata. Da biste u tome bili uspješni, morate se konstantno stručno usavršavati kroz školovanje, seminare, proučavanje stručne literature i, naravno, primjenu stečenog znanja u praksi. Važan poticaj su brojni edukacijski programi unutar GRAWE grupe, kao i programi eksternih konzultanata i stručnjaka iz pojedinih područja poslovanja.

Solventnost II je nametnula osigurateljima učinkovito upravljanje rizicima i transparentnost poslovanja. Što to znači za poslovanje GRAWE osiguranja?
Djelatnost osiguranja predstavlja značajan dio ukupnog gospodarskog sustava jedne države i s obzirom na uvjete poslovanja koji su se zadnjih godina dosta izmijenili i sve veću izloženost brojnim rizicima, razumljiva je potreba za razvojem novog regulatornog okvira. Upravljanje rizicima je u svim društvima i ranije bilo prisutno, a s novim regulatornim okvirom dobilo je drugu dimenziju. Stupanj solventnosti utvrđen prema propisima standardne formule, te rezultati i saznanja iz vlastite procjene rizika i solventnosti pokazuju da GRAWE ima dobro odabranu strategiju poslovanja koja osigurava učinkovito identificiranje, praćenje i upravljanje značajnim rizicima.

Sada kada smo već duboku ušli u primjenu SII, možete li ocijeniti učinke te zakonodavne regulative na Vaše društvo?
Kao što sam prethodno navela, s novim regulatornim okvirom GRAWE je dodatno unaprijedio svoj sustav upravljanja rizicima i na taj način osigurao pretpostavke za nastavak uspješnog i stabilnog poslovanja još dugi niz godina. Bilo je potrebno određeno vrijeme za potpunu prilagodbu svih sustava i procesa, a zahvaljujući činjenici da smo kao grupa na vrijeme započeli s ozbiljnim pripremama, stupanje na snagu novog regulatornog okvira i njegova implementacija u svakodnevno poslovanje prošli su bez problema.

Prva javno dostupna Izvješća o solventnosti i financijskom stanju pokazala su da je puno napravljeno u pogledu potpune implementacije Solventnosti II što se samog izvještavanja tiče. Kakva su vaša iskustva sa SFCR izvještavanjem?
Izgled i struktura Izvješća o solventnosti i financijskom stanju u velikoj su mjeri propisani i u tom kontekstu društva nisu imala previše slobode. Informacije koje su sadržane u Izvješću su vrlo opsežne i, koliko to tematika dopušta, maksimalno prilagođene korisnicima naših usluga. Izrada Izvješća s naše strane bila je svojevrsni izazov samim time što se radilo o prvom takvom službenom izvješću, a kako ste naveli, u njemu se vidi koliko je prethodno provedena priprema i implementacija zahtjeva novog regulatornog okvira bila opsežna i koliko je uspješno napravljena.

Prema analizi koju je za Svijet osiguranja napravio Hrvoje Filipović iz EY-a Italija, najvišu razinu SCR modula životnog rizika možemo primijetiti u slučaju Allianza, nakon kojeg slijedi UNIQA, dok sljedeću skupinu osiguratelja s visokim SCR-om životnog modula čine GRAWE, Croatia osiguranje i Wiener. Kao dominantne podmodule životnih rizika možemo primijetiti rizike odustanka i troškova, što je zapravo i vrlo očekivan rezultat. Možete li prokomentirati ovakve rezultate analize poslovanja?
Udio i struktura modula životnih osiguranja u ukupnom rezultatu nije iznenađujući kad se uzmu u obzir veličina i značaj portfelja životnih osiguranja i na razini pojedinačnih društava i na razini tržišta kao cjeline. Većina proizvoda koji se nude na našem tržištu nema toliko izraženu riziko komponentnu, pa iz tog razloga podmoduli rizika poput smrtnosti i dugovječnosti ne dolaze do izražaja. S druge strane, metodologija obračuna prema standardnoj formuli obračunava rizik odustanka prema stopi od 40 posto, što predstavlja veliki zahtjev za svako društvo i izravno se odražava u visokom SCR-u za ovaj podmodul. Međutim, i u tom slučaju imamo dovoljno kapitala da pokrijemo rizik i dalje nastavimo s uspješnim poslovanjem.

Kako komentirate činjenicu da se prema istoj analizi primjećuje da nisu sva društva iskoristila mogućnost apsorbiranja gubitaka iz sredstava tehničkih pričuva i odgođenih poreza? Samo GRAWE, Wiener i Triglav koriste tu mogućnost.
GRAWE koristi predviđenu mogućnost apsorbiranja potencijalnih gubitaka pomoću sredstava tehničkih pričuva i odgođenih poreza u skladu s pravilima propisanim standardnom formulom. Ne bih komentirala u kojoj mjeri i na koji način druga društva koriste spomenutu mogućnost jer bi se u tom slučaju radilo o paušalnom zaključivanju na temelju nepotpunih saznanja.

GRAWE je jedan od četiri osiguratelja u Hrvatskoj koji prikazuju najviši SCR omjer u 2016. godini i ujedno čine jedine osiguratelje s iznadprosječnim razinama SCR omjera.
GRAWE već godinama ima vrlo stabilan stupanj solventnosti mjeren SCR-om koji se kontinuirano održava na visokim razinama. Iako je Solventnost II službeno stupila na snagu relativno nedavno, tj. 1. siječnja 2016., konstatacija da GRAWE već godinama ima stabilan SCR odnosi se na činjenicu da je pripremna faza za nas kao grupu aktivno trajala 6-7 godina, te da smo i tijekom tog vremena imali visoke stope solventnosti.
S obzirom na to da se SCR oslanja na rizike kojima je društvo za osiguranje izloženo, visok omjer vlastitih sredstava i kapitalnog zahtjeva glede solventnosti potvrda je dugoročne stabilnosti, kapitalne snage i ispravno odabrane strategije poslovanja.

Životna osiguranja u prvih šest mjeseci 2017. bilježe rast premije. Taj je rast doduše skroman, ali ipak je rast. No, što učiniti za pozitivnije rezultate?
Rast premije životnih osiguranja, koliko god bio skroman, ohrabrujući je i dobrodošao. Dostupni makroekonomski pokazatelji upućuju na zaključak da se hrvatsko gospodarstvo blago oporavlja, a to se onda polako počinje osjećati i na rezultatima naše industrije. Vjerujem da će nakon službene objave podataka o uspješnosti ovogodišnje turističke sezone taj pozitivni trend biti još izraženiji.

Na rang-listi osiguratelja koji se bave životnim osiguranjem GRAWE je u vodećoj petorki, čak i bilježi rast u poretku prvih pet. Koja je Vaša magična formula za dobru prodaju životnih osiguranja? Koje vrste životnog osiguranja imaju najveći udio u Vašem portfelju?
GRAWE, kao prvo međunarodno osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu, započeo je svoje poslovanje upravo s prodajom životnih osiguranja. Fer i korektan odnos prema klijentima tijekom ovih nepunih 25 godina kao i redovni godišnji pripis dobiti prepoznati su i nagrađeni na najbolji mogući način. S ponosom ističemo činjenicu da vrlo velik broj klijenata kojima je istekao ugovor o životnom osiguranju potvrđuje iskazano povjerenje ponovnim odabirom nekih od oblika ulaganja koja im nudimo.
Iako u ponudi imamo sve vrste životnih osiguranja, klasično životno osiguranje ipak ima najveći udio u portfelju. U novije vrijeme odabir životnog osiguranja povezanog s ulaganjem u investicijske fondove postaje sve češći, što zbog posebnosti koje nudimo kroz taj proizvod ne iznenađuje.

Koliko su danas na osigurateljnom tržištu jednokratne uplate polica životnog osiguranja zaslužne za rast premije, a koliko to što ljudi počinju aktivnije razmišljati o vlastitoj budućnosti i štednji za starije dane, jer uviđaju da im postojeći sustav javnih mirovina ne može osigurati pristojan život po isteku radnog vijeka?
Neovisno o sustavu javnih mirovina, aktivnije razmišljanje o vlastitoj budućnosti i financijskoj sigurnosti je iznimno važno. Kroz razgovore s potencijalnim klijentima upravo tu činjenicu treba posebno naglasiti i osvijestiti. Uzimajući u obzir prosječnu premiju po glavi stanovnika, kao tržište imamo još puno potencijala i prostora za napredovanje, pa upravo naglasak na ovoj temi može pomoći kvalitetnijem iskorištavanju potencijala tržišta. Jednokratne uplate polica životnog osiguranja svakako značajno utječu na rast ukupne tržišne premije, ali za dugoročan i kvalitetan tržišni napredak važnije je potaknuti ljude na aktivnije planiranje budućnosti.

Koliko su prosječnom građaninu poznate dobrobiti dugoročnih financijskih programa kao što je životno osiguranje? Zaboravlja li se prečesto da je za cijelo vrijeme štednje u životnom osiguranju osiguranik i osiguran na određenu svotu, što neka druga vrsta ulaganja ne nude?
Kada govorimo o životnom osiguranju, bitno je naglasiti da se, kao što i sam naziv kaže, radi prvenstveno o osiguranju. Štedna komponenta, iako nije zanemariva, dodatna je korist. To je svakako informacija koja se treba jasno prenijeti i potencijalnim korisnicima, odnosno podsjetiti ih da kod usporedbe s drugim mogućnostima ulaganja uzmu u obzir i činjenicu da su tijekom cijelog vremena trajanja ugovora i osigurani.
S obzirom na trenutne mogućnosti ulaganja i potencijalnu dobit koja iz njih proizlazi, ulaganje u neki oblik životnog osiguranja može biti višestruko isplativo. Naravno, svim potencijalnim korisnicima na usluzi su naši stručni prodajni savjetnici koji će im rado pomoći pri odabiru optimalnog programa životnog osiguranja.

Kako unaprjeđujete svoju prodajnu mrežu, namjeravate li se okrenuti i drugim kanalima prodaje?
Iako smo s vremenom izgradili gustu i kvalitetnu vlastitu prodajnu mrežu koja posluje preko šezdesetak prodajnih ureda na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, otvoreni smo daljnjem širenju i jačanju tima vlastite prodajne mreže. Svjesni smo činjenice da se prvi kontakt potencijalnih korisnika s GRAWE-om ostvaruje upravo preko prodajnih savjetnika, te smo u tom kontekstu razvili kvalitetan proces odabira kadrova, a pobrinuli smo se da taj proces vodi tim visokoeduciranih i kompetentnih internih stručnjaka za upravljanje ljudskim resursima. Nakon okončanja procesa odabira, slijede aktivnosti kojima je cilj pružiti kvalitetno školovanje. Uz temeljna interna školovanja iz područja osiguranja za početnike, GRAWE prepoznaje i važnost razmjene iskustava već afirmiranih prodajnih savjetnika. Nadalje, naglasak se stavlja i na važnost okupljanja i neformalnog druženja svih zaposlenika, te se u tu svrhu redovito, otprilike svake dvije godine, organiziraju posebne manifestacije koje obuhvaćaju višednevne društvene i sportske aktivnosti.
S obzirom na to da svojim klijentima želimo pružiti optimalnu uslugu i u svakom trenutku biti na usluzi kroz kvalitetnu brigu i podršku, načelno smo otvoreni za suradnju sa svim kanalima prodaje. Pritom je važno naglasiti da su interesi naših klijenata uvijek na prvome mjestu, te da nam je u pogledu suradnje s društvima za zastupanje i posredovanje, te s bankama, iznimno važan dugoročan poslovni odnos.

Da ulažete u edukaciju, pokazuje i osnivanje GRAWE akademije za kontinuiranu edukaciju svih zaposlenika. Što sve akademija nudi?
Naš sustav edukacije uključuje zaista široku ponudu internih i eksternih programa stjecanja potrebnih znanja za pružanje kvalitetnih usluga i savjetovanja naših klijenata. Zaposlenici u prodaji klijentu daju savjete i nude optimalna rješenja iz područja osiguranja prilagođena njegovim potrebama. Stoga velika odgovornost leži na zaposlenicima u prodaji jer oni na temelju iskustva i stručnih znanja najbolje mogu prepoznati potrebe klijenata. Razvojem i usavršavanjem zaposlenika, kako onih zaposlenih u prodaji tako i onih u administrativnim odjelima, postavljena je osnova za daljnji uspješan rad GRAWE-a kao cjeline. Iz tog razloga godišnje ulažemo značajna sredstva koja omogućavaju održavanje brojnih radionica, i seminara iz područja osobnog razvoja. U 2016. godini imali smo gotovo 150 internih edukacija u svim regijama RH. To znači da je, prosječno gledano, jedan polaznik pohađao tri edukacijska programa.

Razgovarala: Nataša Gajski Kovačić

Članak je objavljen u tiskanom izdanju časopisa Svijet osiguranja, broj 9, 2017.