Za isplatu dividende 56,8 milijuna eura

Datum objave: 30.5.2018., 7:29
Na skupštini Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali prijedlog uprave i Nadzornog odbora društva o upotrebi ostvarene dobiti poslovanja za 2017. godinu, za koju su Nadzorni odbor i uprava ocijenili da omogućava da se zadrži adekvatnost kapitala Triglav Grupe u skladu s politikom upravljanja kapitalom u Triglav Grupi. Za dividendu je određen dio ostvarene dobiti poslovanja u visini od 56,8 milijuna eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici, što predstavlja 82 % konsolidirane čiste dobiti Triglav Grupe za 2017. godinu.
Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav upoznali su dioničare s godišnjim izvještajem Triglav Grupe i Zavarovalnice Triglav za poslovnu godinu 2017. U skladu sa strateškim usmjerenjima Grupa je uspješno očuvala financijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala, profitabilnost poslovanja i »A« kreditne rejtinge.

Skupština dioničara je upravi i Nadzornom odboru Zavarovalnice Triglav dala razrješnicu za poslovnu godinu 2017. Andrej Slapar, predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Zahvaljujem dioničarima na iskazanom povjerenju. Poslovanje Triglav Grupe u protekloj godini bilo je dobro i u skladu sa strategijom  pa će na toj  osnovi i uzimajući u obzir kriterije obnovljene politike upravljanja kapitalom društvo i ove godine isplatiti atraktivnu dividendu. S ovogodišnjim tromjesečnim rezultatima smo zadovoljni te nastavljamo s uspješnim poslovanjem i razvitkom Triglav Grupe u suvremenu, inovativnu i dinamičku osiguravajuće-financijsku grupu, koja ostaje čvrsto na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regiji.“