Arhiva časopisa - broj 6, jun 2013.

VESTI

DOGAĐANJA

24. Susret osiguravača i reosiguravača SorS 2013.

Sarajevo – nezaobilazna destinacija osiguravača

Na najvećem regionalnom i jednom od većih evropskih okupljanja osiguravača iz celog sveta, ove godine se u Sarajevu okupilo više od 170 predstavnika industrije te regulatornih tela, odnosno institucija koje nadziru rad društava za osiguranje, kao i udruženja osiguravajućih društava iz zemalja regiona

INTERVJU

Prof dr. Radenko Purić, izvršni direktor Lovćen osiguranja

Nelikvidnost zadaje najviše glavobolja

Osiguravači su poslovali bolje od ostalog dijela finansijskog sektora i u regionu i u EU. U periodu stagnacije tržišta usmjeravali su se na optimizaciju poslovnih procesa i racionalizaciju troškova i očuvanje tržišne pozicije. Zbog pada primanja zaoštrava se konkurencija u pribavi obaveznih osiguranja, a za privlačenje klijenata mora se ponuditi više ili jednako osiguravajuće pokriće za manju premiju od očekivane

TEMA BROJA

Struktura ulaganja DPF-ova u Srbiji

KOMENTAR

Mere sprečavanja i suzbijanja

AKTUELNO

Osiguranje plovila - talasi puni profita

Međunarodni simpozij iz osiguranja

Kavasaki rizičniji od mercedesa

KRUPNIM SLOVIMA

Reosiguravači efikasniji od osiguravača

RAZGOVARAMO

Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije

EVROPSKA TRŽIŠTA

150 godina Swiss Rea

Osiguranje i reosiguranje u okviru londonskog Lloyd’sa

TRENDOVI

Novi osiguravajući proizvodi retkost

Osiguranje i klimatske promene

Prevare u osiguranju

KOLUMNA

Ne samo ideja, nego i potreba

PRODAJA

Nove generacije

Ključ uspešne prodaje i dugoročnog odnosa s kupcem

EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK

Rad o radu

MENADŽMENT

Um ne sme biti lenj

REGION

Crna Gora: Osiguranje poljoprivrede

Makedonija: Aktuarstvo

INFORMATIKA

Skoro kao snagom misli

Dve strane medalje

SVETSKA TRŽIŠTA

Značaj rejting osiguravajućih društava

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Maja Marković, pevačica