Arhiva časopisa - broj 1, februar 2014.

VESTI

INTERVJU

Đorđe Vojnović, generalni direktor Triglav osiguranja Makedonija

Nadam se bržem rastu tržišta

Na makedonskom tržištu konkurencija je veoma razvijena zbog prisutnosti velikog broja osiguravajućih kompanija. Realno je očekivati da se pozitivan trend nastavi i u 2014. godini, ali mnogo toga treba da se uradi da bi se promenila svest građana i da bi prepoznali značaj osiguranja

TEMA BROJA

Poslovanje osiguravača tokom krize - Srbija, Crna Gora, Makedonija

Promene pod lupom

Učešće životnih osiguranja u ukupnoj premiji na tržištima Srbije, Crne Gore i Makedonije polako raste. Promene među prvih pet osiguravača po visini premije su na sva tri tržišta veoma male u posmatranom periodu. Najveći deo kolača odlazi u ruke svega nekoliko osiguravajućih kompanija

AKTUELNO

Osiguranje u okovima privrede

Državna penzija

Izmene Zakona o osiguranju i najave novog zakona

Sneg, zima i osiguranje

KOMENTAR

Nebojša Žarković, Zakonske izmene reosiguranja

KRUPINIM SLOVIMA

Branko Pavlović, Benčmarking u osiguranju

RAZGOVARAMO

Ivan Jauković, član Izvršnog odbora i direktor Sektora za upravljanje proizvodima i prodaju u kompaniji Intesa Leasing

Maja Pavličić, generalna direktorka Grawe osiguranja Crna Gora

TRENDOVI

Mobilne aplikacije u osiguranju

Novi izazovi za osiguravajuće kompanije

Osiguranje jednog rizika

KOLUMNA

Tristan Šker, Odgovornost proizvođača za sopstvene proizvode

REGION

Crna Gora – Porez na premije

Hrvatska – Tržište osiguranja od 2009 do 2013

SVETSKA TRŽIŠTA

Tržiše osiguranja i reosiguranja u Africi

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Uspešan vođa stvoriće uspešan tim

PRODAJA

Prodaja kao izazov za celo preduzeće

PRAKSA

Implementacija strateških planova i konkurentnosti osiguravajućih preduzeća

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Sudska praksa

MENADŽMENT

Neverbalna komunikacija

TEHNOLOGIJE

Inovacije i osiguranje

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Marina Milovanović, kreatorka