« Povratak na sadržaj Broj 6 | Godina 2018

Luciano Cirinà, generalni direktor Generali CEE Holdinga

Osnažili smo pozicije u regionu

Ova regija je strateška i fundamentalna za razvoj naše Grupe što dokazuju i akvizicije u Poljskoj i Sloveniji. Akvizicije su u skladu s našom strategijom. Naime, naša dva glavna cilja su jačanje portfelja neživotnih osiguranja i jačanje asset menadžmenta. Partnerstvo s UniCredit bankom, uz već postojeće s Intesom Sanpaolom, doprineće jačanju pozicija
Generali osiguranje u prethodnih godinu dana ojačao je pozicije u regiji centralne i istočne Evrope preuzevši dve kompanije - u Poljskoj i u Sloveniji. Osim toga povećani su ukupna premija, ali i profit. U narednom periodu, kako je rekao Luciano Cirinà, generalni direktor Generali CEE Holdinga, nastaviće jačati pozicije, ali ne veruju da će ulaziti na nova tržišta.

“Ova regija je strateška i fundamentalna za razvoj naše Grupe što dokazuju i akvizicije u Poljskoj i Sloveniji. Preuzimanjem Adriatic Slovenica osiguranja postajemo drugi osiguravač na slovenačkom tržištu, a bili smo peti. Uvećali smo premiju sa 100 na 400 miliona evra što je veliki skok na tržištu. U Poljskoj smo preuzeli osiguranje Concordia ojačavši portfelj neživotnih osiguranja budući da su oni veoma aktivni u osiguranju poljoprivrede. Osim toga, osnažili smo poziciju na zapadu zemlje gde je ovo osiguranje imalo dosta klijenata i razvijene kanale prodaje. Da li je ova akvizicija značajno promenila našu poziciju? Nije, ali ju je poboljšala. Pored toga, akvizicije su u skladu s našom strategijom. Naime, naša dva glavna cilja su jačanje portfelja neživotnih osiguranja i jačanje asset menadžmenta”, kaže Cirinà za Svet osiguranja i dodaje da su akvizicije dobri signali i za samo poslovanje Generalija jer su ovo prva “velika” preuzimanja nakon dužeg perioda.

U kojim segmentima očekujete najveći rast na tržištima na kojima ste napravili akvizicije?
Najveći rast očekujemo u segmentu neživotnih osiguranja, budući da kao Grupa želimo rebalansirati svoj portfelj jer u strukturi premije Generali Grupe uglavnom dominira ili je veoma dominantno osiguranje života. Regija u kojoj posluje naš Holding već je u skladu s tom strategijom jer u našem portfelju već dominira neživotno osiguranje. Kada je reč o vrstama osiguranja, imamo visok udeo autoosiguranja tako da želimo ojačati i druge vrste osiguranje.
Partnerstvo s UniCreditom je bio logičan potez budući da je reč o banci koja je među prvih pet u zemljama centralne i istočne Evrope

Ipak, nemate nameru da ulazite na nova tržišta kako ste rekli na godišnjoj konferenciji u Ljubljani?
Gledajte, to zavisi i od prilike i odluke Grupe. Uvek razmatramo mogućnosti koje se ukazuju na tržištu. Nije jednostavno integrisati kompanije koje se preuzimaju tako da ta akvizicija zaista mora nositi određenu vrednost. Generalno govoreći, naš cilj je da ojačamo trenutne pozicije. Ipak, verujem da će u regiji i dalje biti konsolidacije na tržištima.

Značajna inovacija u narednom periodu u regiji centralne i istočne Evrope, kada je reč o prodaji osiguranja, biće jačanje bankoosiguranja budući da je Generali sklopio strateško partnerstvo s UniCredit bankom. Čemu će to partnerstvo najviše doprineti?
U poređenju s našim najvećim konkurentima zaostajali smo kada je reč o bankoosiguranju. Partnerstvo s UniCredit Grupom podrazumeva prodaju osiguranja otplate kredita u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, pri čemu će se u Srbiji prodavati i životno i neživotno osiguranje. Osim toga, u svim navedenim zemljama, ali i u Bugarskoj i Bosni i Hercegovini Generali će biti i preferencijalni partner za osiguravajuće proizvode u vezi s leasingom. Očekujemo da će ovo partnerstvo doprineti proširenju baze klijenata, ali i rastu premije i profitabilnosti u regiji, posebno u Rumuniji i Hrvatskoj, u kojoj imamo dobro iskustvo u bankoosiguranju sarađujući blisko s Privrednom bankom Zagreb, odnosno Intesom Sanpaolom. Svakako, ovo će unaprediti i distributivne kanale u regiji. Partnerstvo s UniCredit je bio logičan potez budući da je reč o banci koja je među prvih pet u zemljama centralne i istočne Evrope.

Sada upravljate i s dva nova tržišta – Austrijom i Rusijom. Jeste li zadovoljni postignutim rezultatima Generali CEE Holdinga? Kakva je Vaša trenutna pozicija i gde vidite potencijale za dalji rast?
Mi smo već jedna od najvećih kompanija u ovoj regiji, ali i dalje je vidimo kao potencijal za budući rast i investicije. Po volumenu Generali CEE Holding je treći u regiji, a po tehničkoj profitabilnosti najbolji je kako u celoj regiji tako i u Generali Grupi.

Definitivno gledamo prilike da više rastemo na tržištima na kojima smo manji, ali to će zavisiti od mnogo faktora. Rast nije uvek povezan s novcem i energijom koju utrošite već je to i proces u kojem su ključ ljudi.

Generali CEE Holding ostvario je u prošloj godini premiju od 6.191 milijona evra što je 2,2 posto više nego 2016. Profit nakon oporezivanja je uvećan za 4,6 posto s 482 miliona evra na 504 miliona evra. U svim ovim zemljama kompanija opslužuje 12,5 miliona klijenata. Premija u neživotnim osiguranjima iznosila je 3,6 milijardi evra u 2017. godini u spomenutoj regiji dok je osiguranje života doprinelo s 2,6 milijardi evra premije.

Regija Austrije, centralne i istočne Evrope, i Rusije doprinosi ukupnoj premiji Generali Grupe s 10 posto, a 15 posto ukupnom operativnom rezultatu. Uvereni smo da će Generali nastaviti svoju uspešnu priču u ovom regionu zasnovanu na organskom rastu, ali i određenim investicionim prilikama. S druge strane, mislim da je vreme green field investicija prošlost.
A kada se posmatraju samo zemlje centralno-istočne Evrope?
Ukoliko se promatra samo premija zemalja centralno – istočne Evrope, premija je uvećana 3,2 posto na 3,6 milijardi evra, a profit nakon oporezivanja 5,2 posto s 301 na 316 miliona evra. Neživotna osiguranja čine 60 posto premije. Najveće tržište za Generali u ovoj regiji je i dalje češko.

Koliko Srbija igra značajnu ulogu?
Srbija s premijom od 164 miliona evra u ukupnoj premiji doprinosi s 2,6 posto. Generali osiguranje u Srbiji zauzima drugu poziciju na tržištu, a prvu u segmentu osiguranja života i privatnom zdravstvenom. Osiguranje života je dostiglo premiju od 53 miliona evra, dok je neživotno generisalo premiju od 111 miliona evra i poraslo 3,7 posto.

Osim toga, Generali osiguranje je u Srbiji percipirano kao najinovativniji osiguravač u zemlji. Cilj nam je da koristimo sopstvene kanale prodaje za podsticanje prodaje životnog osiguranja i neživotnog osiguranja stanovništvu.
Po volumenu, Generali CEE Holding je treći u regiji, a po tehničkoj profitabilnosti najbolji je kako u celoj regiji tako i u Generali Grupi

Koliko je Srbija spremna za takve i tolike inovacije budući da je reč o još uvek nerazvijenoj zemlji?
U pravu ste da je deo tržišta staromodan, ali ukoliko se razvijate i uvodite određene inovacije onda preskačete određene faze. Na primer, s papira prelazite na digitalizaciju bez nekih međukoraka. Srbija je univerzitetska zemlja, s velikom akademskom zajednicom. Ljudi su moderni, govorimo o evropskoj zemlji. Neke zapadne zemlje se takođe razviju, ali zemlje u regiji, među kojima i Srbija, imaju mnogo veće “skokove” u tom razvoju kako bi dostigle razvijene zemlje i određene faze se preskaču zbog čega to možda ponekad izgleda previše napredno.

Kakvi su dalji planovi kada je reč o tržištu Hrvatske?
Poslovanje u Hrvatskoj je dobro. Možda smo malo kasno krenuli s poslovanjem, a kada krećete kao green field investicija rast traje duže. U međuvremenu smo preuzeli Libertas osiguranje 2006. Ipak, Generali Hrvatska je vrlo inovativna kompanija i ostvarujemo svake godine rast tržišnog udela. U prošloj godini smo ostvarili premiju od 76 miliona evra i jedini smo osiguravač u Hrvatskoj koji je u posljednjih devet godina u kontinuitetu ostvarivao rast premije. Pored toga, lideri smo u bankoosiguranju, gde tradicionalno uspešno sarađujemo već dugi niz godina s Privrednom bankom Zagreb, odnosno Intesom Sanpaolom. Zauzimamo petu poziciju na tržištu gledajući osiguravajuće grupacije i cilj je da povećavamo tržišni udeo posebno u segmentu motornih i zdravstvenih osiguranja. U narednom se periodu želimo da se fokusiramo i na korporativne klijente.

Dobri ste u osiguranju života i privatnom zdravstvenom osiguranju. Koje osiguranje života je esencijalno za postizanje dobrih rezultata?
Ključno je da imate proizvode koji su potrebni klijentima. Ukoliko vam je stalo samo do postizanja rezultata, a klijent na kraju nije zadovoljan onda je to poslovanje kratkog daha. Kastimizacija je zapravo jedna od najvažnijih stvari. Kada govorimo o digitalizaciji mi zapravo mislimo na bolji servis klijentu.

Generali CEE Holding ostvario je u prošloj godini premiju 6.191 miliona evra što je 2,2 posto više nego 2016. Profit nakon oporezivanja je uvećan za 4,6 posto s 482 miliona evra na 504 miliona evra
Ukoliko pričamo o osiguranju života onda je najbolje da se kombinuje komponenta štednje i riziko komponenta, ali da polise budu fleksibilne i omoguće klijentima da dobiju ono što će zadovoljiti njihove potrebe. Najveći izazov je dopreti do mlađih ljudi. Asistencija je, takođe, postala jako značajna u osiguranju. Stvari se u nekim zemljama razvijaju brže u nekima sporije, ali to je budućnost.

U Austriji, ako ste tokom života štedeli dosta novca kroz osiguranje života, kada postanete stariji možda vam je više potrebna zdravstvena zaštita. Kao kompanija mi vam pomažemo da rešite taj problem i takav način poslovanja je budućnost – kombinacija različitih linija biznisa kako bismo pomogli ljudima.

Kako GDPR utiče na poslovanje kompanije budući da je to jedna od trenutno najvažnijih tema ne samo u osiguranju?
Uskladili smo se s regulativom koja zahteva izuzetno velike investicije. Napravili smo neverovatan napor i uložili smo mnogo kako bismo ispunili nove standarde poslovanja.

Koje ciljeve ste postavili za 2018.?
Naš cilj je da uspešno ispunimo program koji smo definisali pre tri godine i zatvorimo ciklus. Grupa, a i mi kao deo Grupe, pripremamo novu strategiju koja će biti objavljena u novembru 2018. na Danu investitora u Milanu i to će biti strategija za period od 2019. do 2021. Očekivanja su velika u svakom slučaju.

Razgovarale: Nataša Gajski Kovačić i Vesna Lapčić