Osiguravajuća društva

AMS OSIGURANJE

Adresa: Ruzveltova 16, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 308 49 00
Web: www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD

Naziv osiguravajućeg društva: Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“, Novi Sad
Adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8
Telefon i faks: 021/4886-000, 021/6624-831
Web adresa: www.ddor.rs

DDOR RE

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 8, 21101 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21 662 13 05
Web: www.ddorre.co.rs

GENERALI OSIGURANJE

Adresa: Milentija Popovića 7b, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 201 17 00
Web: www.generali.rs

DUNAV OSIGURANJE

Adresa: Makedonska 4, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3224 001
Web: www.dunav.com

DUNAV RE

Adresa: Kneza Mihailova 6/II, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 263 49 87
Web: www.dunavre.rs

ENERGOPROJEKT GARANT

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 310 10 66
Web: www.garant.co.rs

GENERALI OSIGURANJE

Adresa: Milentija Popovića 7b, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 201 17 00
Web: www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE

Adresa: Kneza Mihailova 11-15/III, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 262 00 15
Web: www.globos.co.rs

GRAWE

Adresa: Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 209 26 00
Web: www.grawe.rs

MERKUR OSIGURANJE

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6/22 PC Ušće, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 22 01 250
Web: www.merkur.rs

MILENIJUM-OSIGURANJE

Adresa: Kneza Miloša 82/I, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 362 04 87
Web: www.milenijum-osiguranje.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ado

Naziv osiguravajućeg društva: SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Adresa: Bul. vojvode Mišića 51
Telefon i faks: 011/ 36 44 888, 011/ 36 44 821
Web adresa: www.sava-osiguranje.rs

SOCIETE GENERALE OSIGURANJE

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ, 11070 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 260 86 54
Web: www.societegenerale.rs

TRIGLAV OSIGURANJE

Adresa: Milutina Milankovića 7a, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 011 33-05-100
Web: www.triglav.rs

UNIQA

Adresa: Milutina Milankovića 134 g, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 20 24 100
Web: www.uniqa.rs

Wiener Städtische osiguranje

Naziv osiguravajućeg društva: Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd
Adresa: Trešnjinog cveta 1, 11070 Beograd
Telefon i faks: Tel. +381 11 2209 800 Fax +381 11 2209 900
Web adresa: www.wiener.co.rs

WIENER RE

Adresa: Trešnjinog cveta 1, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2209 960
Web: www.wiener.rs