Impressum

SVET OSIGURANJA

FINANSIJSKI MESEČNIK

Osnivač i nakladnik
TECTUS d.o.o.

Osnivač i izdavač
TECTUS d.o.o.
Vladimira Popovića 40/3
11070 Beograd

Direktor:
Nikola Milijević
nikola@svet-osiguranja.rs

Glavni urednik:
prof. dr Boris Marović
boris@svet-osiguranja.rs

Izvršna urednica:
Vesna Lapčić

Uredništvo:
Zoran Ćirić
Vladimir Njegomir
Sandra Zanki
Rajko Tepavac
Redakcija:
Daniela Ilić
Vesna Vučićević
Sonja Lukić
Edin Veljović
Negoslava Stanojević

Izdavački savet:
Mila Jezdimirović
Vladan Manić
Predrag Bobera
Darko Botić
Miodrag Kvrgić
Branko Krstonošić
Vladimir Medan
Klime Poposki
Radenko Purić
Slobodan Samardžić
Franz Weiler

Fotografije:
Dragan Milošević
www.shutterstock.com

Marketing i pretplata:
Vesna Lapčić
Tel.: +381 (0) 11 2258 816
E-mail: vesna@svet-osiguranja.rs

Grafički urednici:
Krešimir Pučić
Aleksandar Veljković

Grafička priprema:
TECTUS d.o.o.

Dizajn:
Zoran Jelača

Štampa:
PRINTERA GRUPA d.o.o.
Sv. Nedelja, Hrvatska

Sekretarijat:
Vojvode Stepe 78,  Beograd
Tel: +381 11 3099 287
Fax: +381 11 3099 288

Za navode u člancima odgovorni su autori.